Ruta (semi)prețioasă a Asiei Centrale. Tendințele şi perspectivele cooperării regionale

În data de 3 iulie 2017, la Aşgabat (Turkmenistan), a avut loc întâlnirea oficială a Președintelui Afganistanului Mohammad Ashraf Ghani cu Președintele Turkmenistanului Gurbanguly Berdimuhamedov. În cadrul acesteia, unul dintre subiectele abordate a fost implementarea simultană a proiectelor de transport la scară largă, precum şi continuarea cooperării economice în regiune1. În acest context, “Lapis Lazuli” joacă un rol în ambele aspecte menționate.

Ruta de Tranzit, Comerț şi Transport „Lapis Lazuli” este un proiect inițiat de către guvernul Afganistanului, în colaborare cu guvernele altor patru state vizate de acesta: Turkmenistan, Azerbaidjan, Georgia si Turcia. Printre partenerii instituționali ai proiectului se mai numără şi China (prin Banca Chinei), Banca Asiatica de Dezvoltare, Banca Mondială şi guvernele Tadjikistanului, Iranului, Kârgâzstanului şi Statelor Unite. Traseul pornește din Afganistan şi se extinde de-a lungul Turkmenistanului, Mării Caspice, Azerbaidjanului, Georgiei, în final conectându-se cu Turcia (orașele Kars şi Istanbul), la intrarea în Europa2.

Inițiativa urmărește:

a) optimizarea infrastructurii – prin dezvoltare logistică regională (construcția şi îmbunătățirea căilor de transport), înlocuirea vehiculelor învechite cu echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil;

b) îmbunătățirea procedurilor de transport (inclusiv pentru transportul rutier, feroviar, si maritim) – prin reducerea timpului de trecere a frontierelor de-a lungul traseului cu 30% până în 2017, precum şi prin reducerea taxelor de transport;

c) creșterea volumului comerțului intra-regional (cu ciment, cereale) cu 50% până în 2017, față de nivelul din 2005 (aproximativ 32 milioane de tone);

d) sporirea accesibilității pentru ţările din Asia Centrala către piețele europene, ținând cont de volumul semnificativ de petrol şi produse petroliere exportate de Kazahstan si Turkmenistan;

e) extinderea oportunităților economice pentru cetățenii din țările care beneficiază de această nouă rută de transport: reducerea sărăciei prin modernizarea căilor de transport şi asigurarea circulației eficiente a bunurilor şi persoanelor în regiunea CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation)4.

Barierele comerțului regional (rețele regionale de transport fragmentate și infrastructura deteriorată, costuri ridicate de transport și timp lung de călătorie și finanțare insuficientă pentru întreținerea infrastructurii) și ale tranzitului și costurile de tranzacționare vor fi reduse, parțial, prin:

a) o nouă procedură de integrare a ţărilor vizate de proiect în regiune ce implică operațiuni vamale comune cu scopul de a facilita comerțul și tranzitul, de a reduce costurile tranzacțiilor și de a extinde accesul acestor ţăripe piață;

b) un nou acord (între Afganistan și Turkmenistan) privind transportul transfrontalier, care le oferă țărilor semnatare accesul la protocoalele de inspecție (vamală) şi reduce procedurile vamale3.

Eficienţa economică a proiectului încă urmează a fi evaluată, dar cu o rată de actualizare aplicată la 12%, se așteaptă ca investiţiile în proiect să fie profitabile. În plus, Banca Asiatică de Dezvoltare a alocat 130 milioane de dolari SUA pentru implementarea proiectului, care va integra Afganistanul în regiune prin intermediul transportului rutier și feroviar. Impactul său proiectat este considerabil nu numai pentru că o parte semnificativă a infrastructurii indispensabile este deja disponibilă, ci și pentru că majoritatea investițiilor necesare se vor concentra pe îmbunătățirea politicii și a guvernanței prin armonizarea şi consolidarea cooperării regionale.2

Până la momentul actual, au avut loc trei discuții tehnice privind inițiativa „Lapis Lazuli”, cea mai recentă fiind din 31 martie 2016, la Ankara (Turcia), scopul negocierilor fiind de a ajunge, pe cât de mult posibil, la acordul celor cinci țări. În data de 16 noiembrie, 2016, textul Acordului privind ruta în cauză fost finalizat în urma unei întâlniri a delegațiilor celor cinci state participante în Azerbaidjan. Următoarea evaluare a proiectului va avea loc în cadrul celei de a VII-a Conferințe de Cooperare Economică Regională privind Afganistanul in perioada 14-15 Noiembrie, 2017 de la Aşgabat, Turkmenistan2.

Camera de Comerț și Industrie a Afganistanului (ACCI) a afirmat că Afganistanul se pregătește sa folosească pe deplin Coridorul „Lapis Lazuli”, in special pentru exporturi (cărbune, bumbac) și importuri (cereale, ciment, sulf, energie electrica, petrol etc.). Acest traseu de tranzit, comerț și transport vizează, printre altele, extinderea legăturilor economice și culturale între Europa și Asia. 4

De asemenea, „Lapis Lazuli” este un proiect de infrastructură promovat de SUA: geografia rutei este complementara constelației securității americane din Caucaz (Azerbaidjan-Georgia-Turcia), printre care se numără conductele de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, conducta de gaz de la Caucazul de Sud și conducta Baku-Tbilisi- Kars4.

Coridorul menţionat completează infrastructura existentă din regiune și prezintă potenţial în extinderea contactelor între oraşele din Asia de Sud, Asia Centrală și Europa5.

Bibliografie:

1.http://www.turkmenistan.ru/en/articles/18285.html

Lapis-Lazuli Transit, Trade & Transport Route (Lapis Lazuli Corridor)

Click to access CAREC-TTF-Strategy-Implementation-Action-Plan.pdf

http://wadsam.com/afghan-business -news/lapis-lazuli-corridor-agreement -inked-near-future-232/

http://thediplomat.com/2017/07/afghanistan-and-turkmenistan-a-model-for-regional-economic-cooperation/

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: