Comunicat 14/07/2017

În perioada 10-14 iulie 2017 a avut loc Reuniunea Consilierilor Economici, organizată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în cadrul forumului “Saptămâna Diplomaţiei Comerciale” din Bucureşti.

Printre invitaţii acestui eveniment s-au numărat domnul Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat, domnul Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe alături de domnul Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului.

Camera de Comerţ şi Industrie România-Turkmenistan a fost reprezentată la această reuniune de către domnul preşedinte, Victor Dafinescu, care a subliniat necesitatea și importanța de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale cu statele din regiunea Asiei Centrale.

Forumul “Saptămâna Diplomaţiei Comerciale” reuneşte anual comunitatea de afaceri, consilierii economici din rețeaua de reprezentare externă și autoritățile publice centrale și locale, cu scopul de a îmbunătăţi strategia naţională de export prin actualizarea politicilor comerciale externe, atragerea de investiţii străine, precum şi stabilirea obiectivelor strategice privind diversificarea pieţelor de desfacere pentru investiţiile şi exporturile româneşti.

Press Release 14/07/2017

Between 10-14th of July 2017, the Ministry for Business Environment, Trade and Entrepreneurship organized the Reunion of Economic Advisors within the forum „Commercial Diplomacy Week” in Bucharest.

Among the attendees of this event were Mr. Ilan Laufer, Minister for Business Environment, Trade and Entrepreneurship, Mr. Teodor Meleșcanu, Minister of Foreign Affairs, along with Mr. Mircea Titus Dobre, Minister of Tourism.

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan was represented at this reunion by Mr. Victor Dafinescu, President, which emphasized the necessity and importance of developing bilateral economic relations with the states of Central Asia.

The Forum “Commercial Diplomacy Week” brings together annually the business community, economic advisors from the network for external representation and the central and local public authorities, with the purpose of improving the national export strategy through updating foreign trade policies, attracting foreign investments, as well as establishing strategic goals regarding the market diversification for Romanian investments and exports.

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: