Președintele Chinei a anunțat reformarea sectorului financiar național

Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunțat inițiativa de a reforma sistemul financiar al Chinei în timpul Conferinței Naționale de Lucru în Domeniul Financiar ce a avut loc pe 14 și 15 iulie. Reforma presupune crearea unei noi instituții cu rol de reglementare și coordonare, acordarea de puteri sporite Băncii Populare a Chinei (People’s Bank of China) și reducerea datoriei existente în economie. Scopul declarat este de a preveni riscurile ce, odată materializate, ar afecta întregul sistem financiar și ar conduce la instabilitate, astfel încât economia chineză să fie mai bine sigură.

Conferința Națională de Lucru în Domeniul Financiar este organizată o dată la cinci ani, iar anul acesta a avut loc în perioada 14-15 iulie, bucurându-se și de prezența Premierului Chinei, Li Keqiang, și altor oficiali și decidenți din administrația publică.

În acest context, Xi Jinping a anunțat înființarea Comitetului pentru Dezvoltare și Stabilitate Financiară (Financial Stability and Development Committee), ce va fi o nouă instituție în subordinea Consiliului de Stat (guvernul central al Chinei)  și va avea atribuții de reglementare și coordonare a sistemului financiar chinez. De asemenea, Băncii Populare a Chinei i se vor acorda puteri mai mari în vederea reducerii riscurilor sistemului financiar, în timp ce conducerea Partidului Comunist Chinez va avea un rol mai pronunțat în cadrul acestui sistem. Totodată, se intenționează reducerea datoriilor întreprinderilor de stat. Până la acest moment nu au fost date informații suplimentare privind înființarea noii autorități sau extinderea rolului băncii centrale.

Acest proiect de reformă vizează cele trei principale autorităţi ce au în prezent atribuţii de monitorizare și reglementare în sectorul financiar, respectiv Comisia de Reglementare în Domeniul Bancar, Comisia de Reglementare în Domeniul Titlurilor de Valoare și Comisia de Reglementare în Domeniul Asigurărilor care, conform CNBC, nu acționează mereu în tandem.

CNBC l-a citat pe Xu Hongcai, economist șef adjunct al China Center for International Economic Exchanges, care consideră că, în anumite zone ”gri” ale piețelor financiare, niciuna dintre cele trei comisii de reglementare nu are responsabilitatea de a monitoriza pe deplin situația, ceea ce a creat riscuri întrucât multe produse financiare au fost lăsate să se dezvolte necontrolat. Conform Xinhua, faptul că sistemul financiar este fragmentat poate lăsa segmente nesupravegheate, iar înființarea Comitetului pentru Dezvoltarea Stabilității Financiare va duce la creșterea eficienței reglementărilor.

De asemenea, aceste reforme vizează întreprinderile de stat, cărora li se va impune să își reducă datoriile, dar și companiile din sectorul privat pentru care reglementările mai puțin stricte din prezent sunt benefice. De exemplu, Reuters a relatat faptul că, în prezent, autoritățile sunt îngrijorate în legătură cu marii magnați care reușesc să evite reglementările pentru a prelua controlul altor companii. De asemenea, conform Reuters, fiecare autoritate de reglementare supraveghează câte un segment diferit al sistemului financiar, însă niciuna nu are o imagine de ansamblu asupra transferurilor de capital, fiind astfel mai greu pentru autorități să-i identifice pe cei care utilizează fonduri pentru a le investi în produse financiare riscante în încercarea de a obține câștiguri mai mari.

În plus, Nw York Times indică faptul că, în momentul de față, unele întreprinderi mici și mijlocii din China reușesc să își asigure finanțarea prin garantarea împrumuturilor oferite de bănci în condiții pe care nu le vor mai avea în cazul unui set de reglementări mai stricte. În același timp, aceste IMM-uri au avut foarte rar succes atunci când au concurat cu întreprinderile mari deținute de stat pentru a obține împrumuturi convenționale din partea băncilor.

Președintelui Chinei a afirmat că siguranța financiară este parte a siguranței naționale, însă anumite surse consideră că actualele propuneri de reformă sunt motivate de dorința acestuia de a asigura stabilitate înainte de tranziția puterii ce va avea loc în această toamnă, în cadrul celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist.

Anunțarea acestor reforme a avut impact asupra pieței bursiere chineze. Conform South China Morning Post, Conferința a cauzat frică din pricina posibilității ca sistemul financiar al Chinei să intre într-o perioadă de analiză, ceea ce condus pe 17 iulie la scăderea prețului acțiunilor și a indicilor pe piața bursieră chineză, zi care a fost numită “Black Monday”.

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: