The European Union and Uzbekistan further their bilateral cooperation

The Cooperation Council between the European Union (EU) and the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan) held its thirteen meeting the 17th of July. Since 2007 Uzbekistan and the EU held annual dialogues on Human Rights, Justice and Internal Affairs. The bilateral relations between the EU and Uzbekistan have their origins in 1991 being somehow consolidated inContinue reading “The European Union and Uzbekistan further their bilateral cooperation”

Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală

Pe 17 iulie s-a desfăşurat cea de-a treisprezecea reuniune a Consiliului de Cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Republica Uzbekistan (Uzbekistan). Începând cu anul 2007 Uzbekistan şi UE au menţinut dialoguri anuale legate de Drepturile Umane, Justiţie şi Afaceri Interne. Relaţiile bilaterale dintre UE şi Uzbekistan datează aproximativ din 1991, fiind consolidate odată cu semnareaContinue reading “Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală”