Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală

Pe 17 iulie s-a desfăşurat cea de-a treisprezecea reuniune a Consiliului de Cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Republica Uzbekistan (Uzbekistan). Începând cu anul 2007 Uzbekistan şi UE au menţinut dialoguri anuale legate de Drepturile Umane, Justiţie şi Afaceri Interne. Relaţiile bilaterale dintre UE şi Uzbekistan datează aproximativ din 1991, fiind consolidate odată cu semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) din 1996.

La momentul actual, relaţiile bilaterale dintre UE şi Uzbekistan sunt integrate în strategia Uniunii Europene şi Asiei Centrale pentru un Nou Parteneriat.

La cea de-a treisprezecea reuniune, Consiliul de Cooperare a dezbătut diverse aspecte ale cooperării bilaterale, incluzând:

  • dezvoltarea pozitivă până la momentul actual a relaţiilor bilaterale, inclsiv reformele politice, judiciare şi economice ale ţării. Statul de drept, comerţul, investiţiile şi relaţiile din domeniul energetic au fost de asemenea subiecte de primă importanţă în agenda reuniunii;
  • revizuirea măsurilor de îmbunătăţire a climatului de afaceri din Uzbekistan cu menţiune specială la potenţialul ţării de a dezvolta sectorul turistic. În acest context, compromisul Uzbekistanului cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu Banca Europeană de Investiţii deschide oportunităţi de finanţare ale diverselor proiecte relaţionate;
  • intrarea în vigoare la 1 iulie a Protocolului Textil, inclus in sus-menţionatul PCA;
  • probleme comune de securitate, mai ales prevenirea extremismului violent, cu precădere între persoane tinere şi vulnerabile.

Reuniunea a fost încununată de semnarea unui acord de finanţare în valoare de 21,5 milioane EUR pentru Proiectul de Dezvoltare a Horticulturii. Acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu privind dezvoltarea horticulturii co-finanţat de Guvernul uzbek şi beneficiarii locali (69,3 milioane USD) de o parte şi Banca Mondială (150 milioane USD) de cealaltă. În linii mai mari, proiectul este inclus în Strategia pentru Dezvoltare 2017-2021 a Uzbekistanului din agenda guvernului uzbek.

UE s-a conturat ca un partener activ în sprijinirea agendei de reforme a Guvernului uzbek. Principalul obiectiv al acestei finanţări este contribuţia la transformarea economiei bazate pe bumbac a Uzbekistanului într-o economie industrială şi agro-industrială. Astfel, UE se asigură că Uzbekistanul îndeplineşte standardele necesare de producţie agricolă şi industrială în vederea unei potenţiale cooperari comerciale.

Finanţarea UE a Serviciilor de Sprijin Agricol se concentrează pe trei obiective principale, aşa cum raportează Comisia Europeană: îmbunătăţirea capacităţii de paricipare ale instituţiilor de investigare, sprijin pentru accesul la tehnologii ecologice şi moderne şi îmbunătăţirea sistemului de gestionare a sănătăţii alimentelor în concordanţă cu specificaţiile şi condiţiile internaţionale. Cele două părţi şi-au exprimat compromisul de a dezvolta o relaţie bilaterală durabilă care să beneficieze ambele părţi.

Deşi presa uzbekă menţionează acest aspect doar frugal, UE a insistat asupra problemei drepturilor umane, inclusiv problemele legate de persecutarea activiştilor, jurnaliştilor şi dizidenţilor şi de libertatea de exprimare.

Aceasta cooperare activă a UE cu Uzbekistan evidenţiază interesul pentru dezvoltarea continuă a relaţiilor sale bilaterale cu statele din Asia Centrală dar şi interesul pentru dezvoltarea durabilă a zonei în spiritul valorilor promovate de aceasta.

Bibliografie:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2017/07/17/

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/

http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-signs-agreement-eur-215-million-boost-agriculture-development-uzbekistan_en

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/11047/eu-uzbekistan-relations_en

http://www.tashkenttimes.uz/national/541-uzbekistan-s-development-strategy-for-2017-2021-has-been-adopted-following-discussion

https://www.neweurope.eu/article/eu-to-support-agriculture-development-in-uzbekistan/

https://www.azernews.az/region/116411.html

https://www.rferl.org/a/eu-uzbekistan-talks-signs-change/28620649.html

https://www.uzdaily.com/articles-id-40135.htm

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: