Tensions have unexpectedly de-escalated at the border between India and China

The confrontation between India and China in the Doklam border region ended after the countries decided to withdraw the troops from the area. They have reached an agreement on 28th of August 2017 as a result of weeks of sustained diplomacy. The tensions started on 16th of June 2017, when the Chinese army started theContinue reading “Tensions have unexpectedly de-escalated at the border between India and China”

Tensiunile s-au redus neașteptat la granița dintre India și China

Confruntarea dintre India și China în regiunea de graniță Doklam s-a încheiat după ce ambele țări au decis să retragă trupele din zonă și au încheiat un acord în data de 28 august 2017 în urma unor săptămâni de diplomație activă. Tensiunile au apărut pe data de 16 iunie 2017, când armata chineză a începutContinue reading “Tensiunile s-au redus neașteptat la granița dintre India și China”

Online platform designed for wholesale trade in the Central Asian region

The entrepreneurs from the CIS countries will have a new distribution centre for Central Asian goods in Almaty, Kazakhstan, with two more others to be located in Astana and Atyrau. The opening of the centres is part of a larger project for the development of a commodity distribution system in the Central Asian region, launchedContinue reading “Online platform designed for wholesale trade in the Central Asian region”

Kazahstan creează o platformă online pentru comerțul en-gros în regiunea Asiei Centrale

Antreprenorii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI) vor dispune de un nou centru de distribuție a mărfurilor din regiunea Asiei Centrale în Almaty, Kazahstan, urmând ca alte centre logistice să fie amplasate în Astana și Atyrau. Deschiderea centrelor face parte dintr-un proiect mai larg de formare a unui sistem de distribuție a mărfurilorContinue reading “Kazahstan creează o platformă online pentru comerțul en-gros în regiunea Asiei Centrale”

Kyrgyzstan’s hydro potential- an advantage not yet fully capitalized

Being a country rich in hydropower resources, Kyrgyzstan is in the process of expanding its electricity production capacity. Thus, new investors were recently brought for the development of the Upper Naryn hydroelectric complex. Meanwhile, leaders of the countries involved in the CASA-1000 cross-border distribution project (Central Asia-South Asia power project) met recently, July 6, inContinue reading “Kyrgyzstan’s hydro potential- an advantage not yet fully capitalized”

Noi evoluții înregistrate pentru proiectele hidroenergetice ale Kârgâzstanului

Avantajul potențialului hidroenergetic încă nevalorificat Fiind o țară bogată în resurse hidroenergetice, Kârgâzstanul se află într-un proces de extindere a capacității sale de producție a energiei electrice. Astfel, au fost găsiți recent noi investitori pentru extinderea complexului hidroenergetic de la Narynul de Sus, în timp ce liderii țărilor implicate în proiectul de distribuție transfrontalieră CASA-1000Continue reading “Noi evoluții înregistrate pentru proiectele hidroenergetice ale Kârgâzstanului”

IMF’s Annual Economic Report on China

According to article IV of the International Monetary Fund Agreement, the Fund organizes each year consultations with its member states. These consultations are concluded with a final report which includes present economic and financial information for that state. On the 15th of August 2017, the Executive Committee of IMF announced the finalization of China consultations,Continue reading “IMF’s Annual Economic Report on China”

Raportul anual al Fondului Monetar Internațional despre economia Chinei

Conform articolului IV din Acordul Fondului Monetar Internațional, forul organizează discuții cu statele membre în fiecare an, care se încheie cu un raport final ce cuprinde informațiile economice și financiare de actualitate pentru acel stat. Pe data de 15 august 2017, Comitetul Executiv al FMI a anunțat finalizarea consultărilor cu China. Conform raportului FMI, ChinaContinue reading “Raportul anual al Fondului Monetar Internațional despre economia Chinei”

The Russian Federation will supply the People’s Republic of China with gas for 30 years starting from 2019

The project developed by Russia and China involves the construction of a pipeline in order to supply natural gas from the Siberian fields to China over a period of 30 years. According to Alexey Miller, Chairman of the Management Committee at Gazprom, the details of the agreed price of the business are considered a commercial secret. However, according toContinue reading “The Russian Federation will supply the People’s Republic of China with gas for 30 years starting from 2019”

Federaţia Rusă va aproviziona Republica Populară Chineză cu gaz pentru 30 de ani începând din 2019

Proiectul dintre Rusia și China presupune construcţia unei conducte pentru furnizarea gazelor naturale din câmpurile din Siberia în China pentru o perioadă de 30 de ani. Potrivit lui Alexey Miller, președintele Comitetului de conducere al Gazprom, detaliile privind prețul convenit al afacerii sunt considerate secret comercial. Însă, conform analiștilor, prețul gazului rusesc astfel livrat este în jur deContinue reading “Federaţia Rusă va aproviziona Republica Populară Chineză cu gaz pentru 30 de ani începând din 2019”