Raportul anual al Fondului Monetar Internațional despre economia Chinei

Conform articolului IV din Acordul Fondului Monetar Internațional, forul organizează discuții cu statele membre în fiecare an, care se încheie cu un raport final ce cuprinde informațiile economice și financiare de actualitate pentru acel stat. Pe data de 15 august 2017, Comitetul Executiv al FMI a anunțat finalizarea consultărilor cu China. Conform raportului FMI, China continuă tranziția spre o creștere economică durabilă, aportul semnificativ fiind adus de strategia pe care autoritățile chineze o au privind politicile economice: susținerea politicilor aplicate, reforma cererii și a ofertei externe, dar și măsurile de administrare a capitalului.

Raportul identifică stimuli care țin ridicat nivelul creșterii economice, dar care intensifică și vulnerabilitățile sistemului chinez. Astfel, este nevoie de accelerarea reformelor menite să asigure stabilitatea pe termen mediu. Creșterea economică anuală preconizată s-a redus de la 6.9% in 2015 la 6.7% în 2016, aceasta fiind în limita obiectivelor stabilite de autoritățile chineze. În primul trimestru din 2017 însă, cifra raportată a fost de 6.9%.

Conform aceluiași raport, autoritățile chineze se arată  preocupate de izolarea riscurilor din sectorul financiar. Prin întărirea reglementărilor de mediu înconjurător s-a reușit stoparea deflației și reîntărirea profiturilor industriale, însă dobânzile interbancare au crescut brusc încă din 2016. Pe lângă înăsprirea condițiilor financiare, autoritățile chineze au luat măsuri încă din 2015 pentru stabilizarea schimbului valutar și gestionarea fluxului de capital. FMI consideră că aceste eforturi ale autorităților chineze, combinate cu o valoare scăzută a dolarului american, au ajutat la reducerea migrării capitalului.

FMI consideră că statul chinez are potențialul de a susține o creștere economică puternică pe termen mediu, dar are nevoie de accelerarea reformelor pentru a descuraja creșterea numărului de împrumuturi bancare, atrăgând atenția că autoritățile chineze sunt hotărâte să obțină un PIB dublu în 2020, cu riscul măririi datoriilor publice și private. Pentru a atinge acest obiectiv, conducerea de la Beijing intenționează să ajusteze politicile sectoarelor macro-financiare în funcție de necesitățile mediului economic. FMI atrage atenția că autoritățile chineze vor menține nivelul actual de investiții publice în loc să consolideze diminuarea deficitului din prezent pentru a putea continua realizarea obiectivului de dublare a PIB-ului, înregistrându-se deja abateri de la predicțiile anului 2016 comparativ cu cele din 2017. Fondul Monetar Internațional apreciază că , China folosește puținele resurse fiscale libere pentru a susține o creștere economică cu o putere de echilibrare scăzută, vulnerabilă în posibilitatea unei crize financiare și atrage atenția asupra faptului că o astfel de strategie poate declanșa brusc riscurile prezente privind finanțarea, retragerea din integrarea transfrontalieră și fluxurile de capital.

De cealaltă parte, autoritățile chineze menționează că pun accentul pe calitatea creșterii economice si nu pe cantitatea acesteia, considerând că pentru 2017 creșterea economică poate depăși pragul de 6.5%, însă efectele acestor politici ar putea produce o creștere a presiunii inflației arată FMI. Autoritățile chineze consideră că obiectivul dublării PIB-ului până în 2020 va fi atins fără ca riscul datoriilor acumulate să oprească efectele reformelor implementate.

O măsură recomandată de FMI pentru a stabiliza creșterea economică este aplicarea ajutorului pentru firmele slabe și creșterea eficienței fiscalității transnaționale. Aceste acțiuni ar oferi Chinei posibilitatea să își reducă contribuțiile masive față de ponderea investițiilor în PIB. În plus, o politică fiscală care susține reorientarea economiei către consum (nu pe investiții ca în prezent), ar permite un consum crescut finanțat de economiile populației.

FMI apreciază astfel că reforma mecanismelor de alocare a resurselor cu referire la consumul mic al populației,  cea a sistemului de taxare obligatorie pentru ajutorul oferit gospodăriilor sărace, dar și cea a măririi cheltuielilor publice privind sănătatea, pensiile și educația este una absolut necesară. Referitor la aceste aspecte, autoritățile chineze sunt de acord cu viziunea reprezentanților FMI conform căreia creșterea economică națională este mare, dar aportul real al acesteia este redus de factorii demografici, reforma sistemului de asistență socială fiind imperativă.

Conform datelor prezentate de FMI, sectorul bancar din China este unul din cele mai dezvoltate din lume însă mărimea, complexitatea și interconectarea făcându-l vulnerabil în fața riscurilor stabilității financiare. Este identificată o creștere recentă a datoriilor sectorului non-financiar, afectând întregul sistem macroeconomic pe termen mediu. Gradul de îndatorare în 2016 pentru sectorul non-financiar a fost de aproape 25% din PIB, în timp ce datoriile sectorului privat față de PIB au crescut cu 80%. FMI atrage atenția că astfel de  de creșteri au fost asociate cu încetinirile bruște ale creșterii economice. Autoritățile chineze admit efectele care pot interveni asupra sectorului financiar, dar consideră că riscurile pot fi administrate.

Raportul indică necesitatea luării în considerare a gradului de îndatorire al guvernului și cel al PIB-ului care este din ce în ce mai ridicat. Autoritățile chineze nu sunt de acord cu aceste preconizări, declarând că reglementările luate din 2014 au făcut noile datorii ale guvernelor locale să nu mai fie trecute în sectorul guvernamental. FMI conclude că acțiunile de reglementare și supraveghere pentru diminuarea riscurilor sectorului financiar au fost îmbunătățite împreună cu micșorarea datoriilor corporative și ale guvernelor locale.

În conferința de presă organizată în data de 17 august 2017, șeful misiunii FMI în China, James Daniel, a oferit un scurt rezumat al raportului întocmit de reprezentanții FMI, atrăgând atenția asupra proiecțiilor datoriilor care reprezintă un risc pe termen mediu și care trebuie rezolvate pentru a avea creștere economică durabilă, aducând în discuție recomandări privind: creșterea consumului prin creșterea cheltuielilor cu asistența socială, rolul forțelor pieței în reducerea subvențiilor date companiilor de stat și deschiderea acestora spre sectoarele străine și private, precum și reducerea gradului de îndatorare a sectorului privat prin continuarea reglementărilor mai stricte în sectorul financiar. De asemenea, se face referire la concentrarea asupra obiectivelor calitative ale creșterii economice, prin relația dintre guvernul central si cele locale.

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: