Perspectivă Globală

Retrospecție asupra Adunării Generale a Tineretului Model United Nations 2017, New York

Miruna Constantina Țuțuianu și Mihail Păduraru

Cum putem să îmbunătățim implementarea SDG-urilor (Sustainable Development Goals) la nivel mondial?

A doua ediție a Adunării Generale a Tineretului Model United Nations (MUN), organizată de United Ambassadors la sediul general ONU între 22-25 August 2017, a oferit un răspuns clar pentru această întrebare. Având ca obiectiv îmbunătățirea cadrului de acțiune ONU, această adunare își exprimă preocuparea privind cel mai puternic instrument pentru rezolvarea problemelor curente: educația.

În timpul unei sesiuni de lucru pe același subiect, Secretarul General ONU António Guterres a declarat oficial că: ,,În cadrul MUN îți extinzi orizonturile. Învățând și relaționând, poți fi o parte din efortul pe care ONU îl depune pentru a stabili pacea, securiza drepturile umane și a oferi posibilitatea tuturor oamenilor de a trăi cu demnitate.”

La adunare au participat delegații din diferite țări (precum Mexic, Columbia, Romania, India, S.U.A., Uzbekistan, Kazakhstan și multe altele) care au reprezentat câte un actor MUN interesat de problematica prezentată. În această categorie sunt incluse licee, universități, clubul educative, ONG-uri, institute, etc. Toate au avut experiență în organizarea de MUN-uri, venind cu noi idei despre cum acest cadru MUN se poate dezvolta pentru a-și atinge scopurile într-un mod eficient. Delegația României a fost cea mai mică (2 persoane, Miruna Constantina Țuțuianu și Lavinia Andreea Turcu) și a exprimat poziția ONG-ului UN Youth Romania despre subiectele dezbătute.

În prima zi (22 August), participanții au conștientizat importanța primului articol din agenda ONU: Optimizarea eficienței MUN în cadrul simulărilor reale ONU. Așadar, reforma MUN ar trebui să se axeze mai mult pe importanța diplomatică decât pe mediul competitiv. După festivitatea de deschidere, toate discuțiile au fost organizate în cadrul celor 6 comitete.

Dezbaterile au debutat a doua zi (23 August), iar prima sesiune a primului comitet (în care delegația română a fost prezentă) a introdus problematica SDG-urilor, pornind de la ideile Agendei ONU 2030 pentru SDG-uri. De asemenea, a fost dezbatut felul în care aceste obiective pot fi mai bine abordate, implementate și a fost scoasă în evidență importanța educației ca principal mecanism de dezvoltare. Așadar, s-a remarcat nevoia de a investi în educația calitativă, în mod special pentru tineret, ca o strategie pe termen lung pentru îndeplinirea SDG-urilor.

În cea de a treia zi (24 August), toate delegațiile și-au concentrat eforturile pentru a realiza draftul resoluției privind MUN Advocacy on SDGs and Education. Întâlnirea a început cu dezbaterile formale/informale, urmate de formula Viena, ajungerea la un consens fiind scenariul cel mai dezirabil. După prima sesiune a comitetului, rezoluția a fost revizuită articol cu articol.

De ce este includerea participanților MUN ca actori implicați pentru implementarea SDG-urilor atât de importantă?

La nivel educațional, principalul accent a fost concentrat pe dezavantajele copiilor și tinerilor care nu au acces la facilitățile necesare, dar și pe noile centre de inovare care ar putea oferi o abordare mult mai comprehensibilă privind modalitatea de implementare a SDG-urilor (universități, ONG-uri, institute și cluburi sau actori similari). Oferindu-le statutul de actori implicați ar putea aduce o imagine reală a nevoilor globale atât în termenii SDG-urilor, cât și în cei educaționali ca o soluție pentru o implementare mai eficientă.

Începând cu promovarea generală a SDG-urilor, urmând soluții mult mai specifice și practice, educația a avut un rol pivotal in cadrul rezoluției, luându-se în considerare și reclamele educative pentru copii. De asemenea, atât dezvoltarea de workshop-uri, cât și stabilirea de parteneriate cu ONG-uri și alte instituții similare au fost subiecte foarte intens dezbătute, fiind văzute ca o modalitate de a dezvolta voluntariatul și oportunitățile de internship, oferind suport pentru populațiile de tineret defavorizate pe piața muncii. Este foarte importantă susținerea nivelului educațional în toate formele prin burse, parteneriate, sponsorizări, ca unul dintre principalele moduri de a oferi un viitor mai bun pentru următoarele generații. Este o necesitate să transformăm generația tânără într-un actor implicat real pentru mediul educațional.

Cel mai important aspect al Adunării Generale a Tineretului MUN 2017 este faptul că toate cele 6 rezoluții au fost luate prin consens, acesta fiind unul dintre principiile de bază pentru cadrul ONU.

Camera de Comerț și Industrie Romania-Turkmenistan a fost reprezentată în cadrul discuțiilor individuale și a dezbaterilor organizate pe tot parcursul participării la eveniment de Miruna Constantina Țuțuianu, membru al noului departament de Analiză Competitivă și Strategică. Lipsa informațiilor despre zona Asiei Centrale a scos în evidență necesitatea de a înființa, în cadrul instituției noastre, un departament care să vină în completarea demersurilor comunitare exprimate prin Strategia UE pentru Asia Centrală.

Regiunea studiată a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimii ani, care impune consolidarea relațiilor economice și diplomatice cu toate statele din zonă. Dat fiind potențialul economic competitiv și resursele energetice pe care le deține, aceasta regiune poate oferi soluții eficiente pentru a reduce semnificativ dependența Uniunii Europene față de Federația Rusă prin proiecte alternative.

Conștientizând acest context, departamentul de Analiză Competitivă și Strategică își propune să asigure un flux constant de date și informații comprehensive care urmăresc să sprijine actorii publici și privați prin realizarea de analize și brief-uri diseminate într-un format accesibil și ușor de înteles de către factorii decizionali. Principalul obiectiv este de a oferi contextul informațional necesar pentru a-i ajuta pe aceștia în cadrul procesului decizional.

În absența unor structuri similare la nivelul Uniunii Europene și NATO, Miruna a exprimat intențiile instituției de a se poziționa ca centru de referință pentru analiza aspectelor geopolitice și economice din Asia Centrală și Europa de Est.

Mai mult decât atât, prin noul stagiu de practica în OSINT (Colectare și Analiză de Informații), instituția extinde oportunitățile pentru tinerii care își doresc să lucreze în domeniul relațiilor internaționale, un cadru organizat de discuții, dezbateri și aplicații practice care urmăresc să formeze deprinderile necesare specialiștilor în analiza de intelligence. Stagiul are ca scop crearea unei baze de selecție pentru personal specializat în informații pe zona Asiei Centrale și în aceeași măsură are ca obiectiv dezvoltarea gândirii critice și educarea societății civile în cultura de securitate prin formularea și diseminarea de produse specifice.

De asemenea, Departamentul de Analiză Competitivă și Strategică își dorește să sprijine acțiunile euro-atlantice referitoare la dezinformarea sau lipsa informării existente în Europa de Est, oferind știri certificate în spațiul online. Nevoia pentru a spori gradul de conștientizare privind problematica și combaterea războiului psihologic au fost accentuate prin crearea acestui organism.

Un aspect foarte important al departamentului de Analiză Strategică și Competitivă este că institutia își propune să sprijine demersurile euro-atlantice de combatere a dezinformării și a agresiunii informaționale provenite din spatiul estic, prin oferirea de știri și analize verificate, care vor fi distribuite în spațiul virtual. Din nou, lipsa unor structuri similare care să asigure un set de metode și contramăsuri fructuase pentru combaterea dezinformarii și razboiului psihologic a condus către imperativul de formare a unor astfel de organisme.

Pe această cale, Camera de Comerț și Industrie dorește să își lărgească rețeaua de parteneri interni și externi, iar în acest sens deschide invitația pentru colaborare către instituții publice sau private, din Romania sau alte țări, care doresc să se alăture inițiativelor instituției, manifestate prin departamentul de Analiză Competitivă și Strategică de a consolida flancul estic al NATO în spațiul Cyber.

În plus, conducerea instituției a dat startul formării unei platforme de discuții și dezbateri, prin crearea unei comunități virtuale pe rețelele de socializare Facebook și LinkedIn (Group – Central Asia Intelligence), destinată practicienilor, membrilor comunității academice sau oricăror indivizi pasionați de analiza aspectelor geopolitice și economice din spațiul est-european și cel al Asiei Centrale, unde se dorește postarea constantă de articole relevante alături de organizarea unor sondaje și simulări analitice.

Facebook – Page – Central Asia Analytics – Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

Group – Central Asia Intelligence

LinkedIn – Page – Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

Group – Central Asia Intelligence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s