Prețul petrolului și gestionarea influenței asupra rublei din perspectiva Moscovei

Federația Rusă urmărește ca moneda națională să nu mai aibă comportamentul de petrocurrency, monedă a unei țări producătoare de petrol care fluctuează direct proporțional cu prețul acestuia.

În data de 5 iunie 2017, ministrul adjunct al finanțelor, Vladimir Kolychev, a declarat că, în urma operațiunilor implementate de Ministerul de Finanțe, s-a înregistrat o descreștere graduală a dependenței monedei naționale față de prețul petrolului. În februarie 2017, ministerul a început cumpărarea de valută străină, în funcție de veniturile aduse la bugetul federal în urma tranzacțiilor cu petrol și gaze. În același timp, Banca Națională a Rusiei se pregătea în ianuarie 2017 să intervină pe piața locală prin absorbirea de valută obținută în exces față de prețul de 40 USD/barilul de petrol, luat în calcul la stabilirea bugetului din acest an.

Perspectiva statistică

1

Figura 1

Evoluția cursului de schimb USD/RUB comparată cu evoluția prețului petrolului

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor preluate de pe investing.com

  Canalul dolarului american

 În mod tradițional, între prețul petrolului și dolarul american există o relație invers proporțională. Atunci când valoarea dolarului scade în raport cu alte monede, este necesar un surplus monetar pentru a cumpăra aceeași cantitate de petrol. În felul acesta, prețul petrolului exprimat în dolari crește.

În sens invers, atunci când dolarul se apreciază față de alte valute importante, prețul petrolului scade. Fiind considerat o valută stabilă, dolarul american reprezintă moneda în care se cotează majoritatea mărfurilor tranzacționabile (en. commodities).

Totodată, creșterea valorii dolarului american atrage o scădere a puterii de cumpărare a altor monede (în cazul de față, rubla rusească), întrucât este nevoie de o cantitate mai mare din aceste monede pentru a putea cumpăra un dolar. Astfel, în condițiile în care nu există intervenții din partea Băncii Centrale a Rusiei sau alte evenimente care să îi susțină stabilitatea, rubla se depreciază în raport cu dolarul american simultan cu scăderea prețului petrolului și invers.

Canalul Balanței Comerciale

 2

Figura 2

Evoluția contului curent (Rusia) comparată cu evoluția prețului petrolului

Sursa: tradingeconomics.com

Economia Federației Ruse se află în strânsă legătură cu evoluția pieței petrolului. În 2016, veniturile aduse din tranzacțiile cu petrol și gaze au reprezentat aproximativ 36% din bugetul total.

Scăderea prețului petrolului (exprimat în USD) atrage o modificare a valorii exporturilor în aceeași direcție. În contextul aprecierii monedei americane (după cum am arătat mai sus), importurile sunt influențate direct proporțional, devenind mai scumpe.

            Rubla se va deprecia în următoarele situații:

  • Exporturile scad valoric, prin urmare cererea pentru ruble va scădea, iar importatorul străin are de efectuat o plată mai mică, Astfel, suma echivalentă în ruble de care va avea nevoie se reduce.
  • În cazul importurilor, dacă acestea cresc valoric, importatorul național trebuie să schimbe o sumă mai mare de ruble în valuta contrapartidei, deci oferta sa crește.

În felul acesta, au loc schimbări la nivelul cererii și ofertei de ruble – cererea de ruble scade simultan cu creșterea ofertei – ceea ce conduce la o depreciere a rublei.

Impactul înregistrat în ultimii ani

 În mai 2017, cu câteva zile înainte de întâlnirea statelor membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), prețul petrolului era deja în creștere. Petrolul West Texas Intermediate (WTI), utilizat ca standard în fixarea prețului pe baril, se apreciase cu 1%, ajungând la 51,16 USD/baril, rubla crescând simultan cu 0,4%.

În 2016, bugetul federal al Rusiei a fost proiectat luând în considerare un preț estimativ al petrolului de 50USD/baril. Însă, la începutul anului 2016, barilul de petrol a fost  cotat  la 30 USD/baril, fapt care a condus la îngrijorări din partea economiștilor și, inclusiv, a ministrului de Finanțe din acea perioadă, amintind de colapsul rublei din 1998.

Criza cu care Rusia s-a confruntat începând cu 2014 a fost cauzată, printre altele, și de prăbușirea prețului petrolului. Pe parcursul anului în cauză, rubla s-a depreciat cu mai mult de 40%.

Estimări asupra evoluției rublei pe piața financiară internațională

 Evoluția rublei nu influențează doar economia națională a Federației Ruse, ci și economiile țărilor care au relații comerciale cu Federația Rusă, mai ales cele din Comunitatea Statelor Independente (CIS).

În luna august 2017, la Bursa de Valori din Chicago, pozițiile de vânzare pentru contracte futures[1] și options[2] pe cursul de schimb USD/RUB au crescut cu 30%. Acest lucru semnalează faptul că  este anticipată o altă scădere a rublei pe piața financiară internațională. Inclusiv în relația cu dolarul american, analiștii anticipează o depreciere a monedei rusești. Aceasta apare drept  consecință a politicii monetare pe care The Federal Reserve System (FED) o urmărește. Creșterea ratei dobânzii de politică monetară va conduce la consolidarea poziției dolarului pe piețele financiare.

Totuși, deprecierea monedei naționale nu reprezintă un aspect negativ pentru economia unui stat. În cazul Federației Ruse, economia națională este orientată către export care este favorizat de o rublă mai slabă. Este recomandat companiilor rusești care au relații comerciale în USD să utilizeze instrumente financiare derivate bazate pe cumpărarea avantajoasă a monedelor străine, la o anumită scadență viitoare (de exemplu: long forward sau long call pe cursul de schimb USD/RUB). De asemenea, investitorii individuali din toată lumea care se concentrează pe tranzacțiile speculative cu valute pot fi avantajați de o scădere a rublei. Acestia pot structura strategii prin care să adopte poziții de vânzare pe perechea valutară USD/RUB la un moment viitor.

În contextul economic și politic actual, putem estima că rubla se poate menține stabilă în raport cu alte valute străine dacă luăm în considerare petrolul, ca unul dintre principalii factori cu care se află în legătură. Există, astfel, o probabilitate mare ca fluctuațiile de preț ale barilului de petrol să  nu aibă un  impact la fel de puternic asupra  cursului de schimb datorită intervențiilor Băncii Naționale a Rusiei menționate anterior.

 

[1] Un contract futures reprezintă un angajament standardizat între doi parteneri, un vânzator și un cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un anumit activ (devize, acțiuni, alte titluri financiare, mărfuri sau titluri pe mărfuri), la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului la o dată viitoare numită scadență.

[2] Opțiunile reprezintă instrumente financiare derivate care dau cumpărătorului dreptul, dar nu și obligația de a cumpăra (opțiuni CALL) sau de a vinde (opțiuni PUT) activul suport la o dată viitoare, numită scadență.
Sursă: https://www.tradeville.eu/tradepedia/instrumente-derivate

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: