Russia: Challenges and Energy Risks

The most important products exported by the Russian Federation are oil and petroleum products according to the World Trade Organization (WTO) statistical data. Russia also exports petroleum and petroleum products, natural gas, coal, different types of metals, wood, fertilizer, machinery and equipment. The major oil and gas companies are Tyumen Oil Company (TNK), Lukoil, Gazprom,Continue reading “Russia: Challenges and Energy Risks”

Rusia: Provocări și Riscuri Energetice

Printre cele mai importante produse exportate de Federația Rusă se numără petrolul și produsele petrolifere. Rusia mai exportă și gaze naturale, cărbune, diferite tipuri de metale, minerale, lemn, îngrășământ, mașini și echipamente. Principalele companii din sectorul petrolului și al gazelor naturale din Rusia sunt Tyumen Oil Company (TNK), Lukoil, Gazprom, Surgutneftegaz, NK Rosneft, Tatneft, ANKContinue reading “Rusia: Provocări și Riscuri Energetice”

New rounds of talks regarding the bilateral cooperation between Georgia and Turkmenistan

On 30 August 2017, Ashgabat hosted the third reunion of the Joint Georgian-Turkmen Intergovernmental Comission for Economic Cooperation. This meeting brought together experts from the ministers and departments of the two countries. Taking into account both parties’ interest to improve their cooperation in the field of transport, the talks underlined the importance of developing aContinue reading “New rounds of talks regarding the bilateral cooperation between Georgia and Turkmenistan”

Noi discuții privind cooperarea bilaterală dintre Georgia și Turkmenistan

În data de 30 august 2017 a avut loc, la Ashgabat, cea de-a treia reuniune a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică dintre Georgia și Turkmenistan, la întâlnire participând experți din ministerele și departamentele celor două țări. Având în vedere interesul ambelor părți de a-și extinde cooperarea în domeniul transporturilor, a fost subliniată importanța dezvoltării coridoruluiContinue reading “Noi discuții privind cooperarea bilaterală dintre Georgia și Turkmenistan”

Vladimir Putin: central elements of the Sochi speech (October 11th)

On October 11, in Sochi, Russia, two summits were held at the level of the Council of Heads of State of the Commonwealth of Independent States (CIS) and the Supreme Eurasian Economic Council (SEEC). Russia holds the status of coordinator for 2017. The summit was attended by President of Russia Vladimir Putin, President of ArmeniaContinue reading “Vladimir Putin: central elements of the Sochi speech (October 11th)”

Vladimir Putin : elemente centrale ale discursul de la Soci (11 octombrie)

În data de 11 octombrie au avut loc la Soci, în Federația Rusă, summit-uri la nivelul Consiliului Șefilor de Stat al Comunității Statelor Independente (CSI) și Consiliului Suprem Economic Eurasiatic (CSEE). Rusia deține statutul de coordonator pentru anul 2017. La întâlnirea CSEE  au participat Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, Președintele Armeniei, Serzh Sargsyan, Președintele Belarusului,Continue reading “Vladimir Putin : elemente centrale ale discursul de la Soci (11 octombrie)”

Turkey’s possible proposal for a customs agreement with the Eurasian Economic Union

During the 85th edition of the International Izmir Fair, the Turkish economic minister Nihai Zeybekci stated that Turkey works on drafting a proposal to begin the negotiations with the Eurasian Economic Union for signing a customs agreement. According to the minister, such action does not breach the corresponding agreements with the European Union but showsContinue reading “Turkey’s possible proposal for a customs agreement with the Eurasian Economic Union”

Propunerea Turciei de începere a unui acord vamal cu Uniunea Economică Eurasiatică

În timpul celei de-a 85a ediție a Târgului Internțional Izmir, ministrul de economie al Turciei, Nihat  Zeybekci, a declarat că țara sa lucrează la o propunere de începere a negocierilor cu Uniunea Economică Eurasiatică pentru semnarea unui acord vamal. Potrivit ministrului, o astfel de acțiune nu încalcă acordurile corespondente cu Uniunea Europeană ci doar demonstreazăContinue reading “Propunerea Turciei de începere a unui acord vamal cu Uniunea Economică Eurasiatică”

Turkey as key regional player in Central Asia

The influence currently exercised by Turkey in the Central Asian republics is developed through bilateral projects focused on education and commercial relations. Central Asian states have declared their sovereignty in 1991 immediately after the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics(USSR) and Turkey was the first to recognize their new status and has initiatedContinue reading “Turkey as key regional player in Central Asia”

Turcia ca stat influent ȋn Asia Centrală

Influența pe care o exercită în prezent Turcia în cadrul republicilor din Asia Centrală se exercită prin intermediul proiectelor bilaterale axate în special pe educație și relații comerciale. Statele din Asia Centrală și-au declarat independența în 1991, imediat după colapsul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (U.R.S.S.), iar Turcia a fost primul stat care a recunoscut independențaContinue reading “Turcia ca stat influent ȋn Asia Centrală”