Central Asia, Global View

Crimea: strategic importance and post-annexation transformations (2014-2017)

The annexation of Crimea by the Russian Federation triggered a change in the regional balance of power, affecting the entire Extended Black Sea Area. Post annexation transformations  Strategically, through the militarization of the Crimean Peninsula, initiated in March 2014, Russia can generate major security risks by deploying Anti-Access / Area Denial Capabilities (A2/AD). These “umbrellas”… Continue reading Crimea: strategic importance and post-annexation transformations (2014-2017)

Asia Centrală, Perspectivă Globală

Crimeea – Importanța strategică și transformări post-anexare (2014-2017)

Anexarea Republicii Crimeea de către Federația Rusă, a declanșat procesul de modificare a balanței de putere în Regiunea Extinsă a Mării Negre. Transformări post-anexare  În plan strategic, în urma procesului de militarizare al Peninsulei Crimeea, început în martie 2014, Rusia a devenit capabilă să genereze riscuri majore de securitate prin implementarea de capabilități anti-acces/de interdicție… Continue reading Crimeea – Importanța strategică și transformări post-anexare (2014-2017)