Turkmenistan aderă la o serie de convenții internaționale

Parlamentul Turkmenistanului a adoptat o serie de rezoluții prin care a decis să se alăture unui număr de convenții internaționale. Guvernul turkmen a anunțat în data de 5 noiembrie faptul că Mejlis, organul legislativ al țării, a aprobat rezoluțiile prin care Turkmenistanul se aderă la un nou set de convenții internaționale.

Conform declaraţiilor oficiale, au fost adoptate rezoluțiile necesare pentru a deveni parte, în primul rând, la Protocoalele care fac referire la amendamentele articolelor 50(a) și la cea de-a 56-a Convenție privind Aviația Civilă Internațională și, de asemenea, pentru a se alătura Convenției pentru Unificarea anumitor Reguli privitoare la Transportul Aerian Internațional și Convenției de Protejare a Proprietății Culturale in Caz de Război.

Turkmenistanul a manifestat pentru prima dată dorinţa de a adera la Convenția privind Aviația Civilă Internațională în anul 1993. Convenția, care a fost iniţial semnată în anul 1944, în Chicago și care punea bazele creării Organizației pentru Aviația Civilă Internațională, semnifica, prin ea însăși, faptul că statele care erau semnatare, au căzut de comun acord asupra unui număr de principii și aranjamente necesare pentru o dezvoltare în siguranță și ordine a aviației civile internaționale. În ceea ce privește Convenția pentru Unificarea anumitor Reguli privitoare la Transportul Aerian Internațional, aceasta a fost semnată în anul 1999, de către statele membre ale Organizației pentru Aviația Civilă Internațională și instituia reglementarea transportului internaţional al pasagerilor și bagajelor. Turkmenistanul nu s-a numărat însă, la momentul respectiv, printre statele semnatare ale convenției.

Convenția de Protejare a Proprietății Culturale în Caz de Război fost adoptată în anul 1954, la Haga. Este îndreptată către protejarea patrimoniului cultural în cazul conflictului armat. Rezoluțiile adoptate de către Mejlisul Turkmenistanului urmăresc ca țara să devină parte nu doar a convenției propriu-zise ci și a protocoalelor acesteia, protocoale datând din anii 1954 și 1999.

Documentele vor contribui la progresul general al țării. Conform membrilor Parlamentului Național, convențiile reprezintă documente legale importante care vor îmbogăți sistemul legislativ al Turkmenistanului. Împreună cu reformele democratice și cele din domeniul socio-economic, acestea vor favoriza accelerarea progresului țării.

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: