Central Asian Armies: Russian made weapons and Kazakhstan – Russia relations

The present Central Asian states Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, formed part of former Soviet Republic. The republics served as raw material suppliers to the Russian industrial centers. Thus, the agriculture and natural resources have always been the economic basis of development. These countries face a broad spectrum of threats based on their peculiaritiesContinue reading “Central Asian Armies: Russian made weapons and Kazakhstan – Russia relations”

Armatele Asiei Centrale: Achiziții de tehnică militară rusească și relaţiile Kazahstanului cu Rusia

Statele Asiei Centrale (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan si Uzbekistan) au facut parte din fostele republici sovietice. Acestea au servit ca furnizori de materii prime către centrele industriale rusești. Astfel, agricultura și resursele naturale au stat întotdeauna la baza dezvoltării lor  economice. Aceste țări se confruntă cu un spectru larg de amenințări pe baza particularităților lorContinue reading “Armatele Asiei Centrale: Achiziții de tehnică militară rusească și relaţiile Kazahstanului cu Rusia”