Cooperation development in Central Asia: settling border disputes

The border disputes born after the fall of the USSR represent one of the main obstacles to the cooperation between Central Asian states towards a sustainable regional development on the long-term.  Moreover, in the heart of the majority of the newly formed conflicts regarding border demarcation was often found Uzbekistan. This came as a naturalContinue reading “Cooperation development in Central Asia: settling border disputes”

Creşterea cooperării în Asia Centrală: soluţionarea conflictelor de grăniţa

Conflictele de frontieră apărute după destrămarea URSS reprezintă unul dintre principalele obstacole care îngreunează cooperarea dintre statele din Asia Centrală pentru o dezvoltare regională sustenabilă pe termen lung. Mai mult, în centrul majorităţii disputelor privind delimitarea teritorială s-a aflat adesea Uzbekistan, ca o consecinţă a poziţiei geografice centrale, a dimensiunii semnificative a acestui stat şiContinue reading “Creşterea cooperării în Asia Centrală: soluţionarea conflictelor de grăniţa”

Turkmenistan’s Space Odyssey continues

Turkmenistan recently announced large investments into its national space program. The government planned the development of a new land remote sensing satellite, the expansion of the ground infrastructure of its space industry, and the enhancement of training programs for its specialists. The new satellite aims to accelerate the development of many sectors of the economyContinue reading “Turkmenistan’s Space Odyssey continues”

Odiseea spațială a Turkmenistanului continuă

Turkmenistanul a anunțat recent investiții mari în programul său spațial național. Este planificată dezvoltarea unui nou satelit pentru teledetecție, a infrastructurii terestre necesare industriei spațiale și a programelor de pregătire a specialiștilor. Noul satelit are drept scop accelerarea dezvoltării a multor sectoare ale economiei cât și colectarea de date din vastele întinderi turkmene. Printre alteContinue reading “Odiseea spațială a Turkmenistanului continuă”