Turkmenistan’s Space Odyssey continues

Turkmenistan recently announced large investments into its national space program. The government planned the development of a new land remote sensing satellite, the expansion of the ground infrastructure of its space industry, and the enhancement of training programs for its specialists. The new satellite aims to accelerate the development of many sectors of the economyContinue reading “Turkmenistan’s Space Odyssey continues”

Odiseea spațială a Turkmenistanului continuă

Turkmenistanul a anunțat recent investiții mari în programul său spațial național. Este planificată dezvoltarea unui nou satelit pentru teledetecție, a infrastructurii terestre necesare industriei spațiale și a programelor de pregătire a specialiștilor. Noul satelit are drept scop accelerarea dezvoltării a multor sectoare ale economiei cât și colectarea de date din vastele întinderi turkmene. Printre alteContinue reading “Odiseea spațială a Turkmenistanului continuă”