Cooperation development in Central Asia: settling border disputes

The border disputes born after the fall of the USSR represent one of the main obstacles to the cooperation between Central Asian states towards a sustainable regional development on the long-term.  Moreover, in the heart of the majority of the newly formed conflicts regarding border demarcation was often found Uzbekistan. This came as a naturalContinue reading “Cooperation development in Central Asia: settling border disputes”

Creşterea cooperării în Asia Centrală: soluţionarea conflictelor de grăniţa

Conflictele de frontieră apărute după destrămarea URSS reprezintă unul dintre principalele obstacole care îngreunează cooperarea dintre statele din Asia Centrală pentru o dezvoltare regională sustenabilă pe termen lung. Mai mult, în centrul majorităţii disputelor privind delimitarea teritorială s-a aflat adesea Uzbekistan, ca o consecinţă a poziţiei geografice centrale, a dimensiunii semnificative a acestui stat şiContinue reading “Creşterea cooperării în Asia Centrală: soluţionarea conflictelor de grăniţa”