Programul CAREC: ce reprezintă și ce își propune

Raluca Şancariuc

Programul pentru Cooperare Economică Regională în Asia Centrală (Central Asia Regional Economic Cooperation Program – CAREC) a fost înființat în anul 2001 cu scopul de a sprijini dezvoltarea statelor din regiune prin susținerea cooperării între acestea. Programul vizează implementarea de proiecte regionale aplicate și orientate spre obținerea unor rezultate concrete în ceea ce privește reducerea sărăciei și încurajarea creșterii economice în regiune, facilitând totodată și inițiative în planul politicilor publice.

CAREC include 11 state:

 • Republica Islamică Afganistan,
 • Republica Azerbaidjan,
 • Republica Populară Chineză,
 • Georgia,
 • Republica Kazahstan,
 • Republica Kârgâză,
 • Mongolia,
 • Republica Islamică Pakistan,
 • Republica Tadjikistan,
 • Turkmenistan,
 • Republica Uzbekistan

și, din 2003, este sprijinit de 6 instituții internaționale:

 • Banca Asiatică de Dezvoltare,
 • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
 • Fondul Monetar Internațional,
 • Banca Islamică de Dezvoltare,
 • Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare,
 • Banca Mondială,

care facilitează obținerea de finanțare pentru proiectele regionale de investiții și acordă consultanță de-a lungul implementării acestora.

Până acum, în cadrul Programului au fost mobilizate investiții în valoare de peste 30 miliarde USD, fiind implementate 273 de proiecte, în timp ce alte 132 sunt în curs de implementare. Investițiile s-au concentrat preponderent în sectorul transporturilor (211 proiecte), dar și în cel al energiei (87 proiecte) sau al comerțului (68 proiecte), existând totodată proiecte dedicate simultan mai multor sectoare. Proiectele au fost finanțate din fonduri nerambursabile (68 proiecte), din împrumuturi acordate de partenerii internaționali (136 proiecte), sau au reprezentat proiecte de asistență tehnică. Majoritatea avut un caracter regional (73 de proiecte), iar la nivelul celor implementate în interiorul unui singur stat, Afganistan a beneficiat de cele mai multe proiecte (58 proiecte), urmat de Tadjikistan (55 proiecte) și Kârgâzstan (49 proiecte). În general, aceste proiecte de investiții au condus la creșterea securității energetice și a comerțului cu energie, dezvoltarea de rețele regionale de transport multimodal și sporirea libertății de mișcare a bunurilor și forței de muncă în regiune.

Unul dintre obiectivele principale ale CAREC este reprezentat de construirea a șase coridoare economice de transport și cooperare în regiune, cu o lungime totală de 24.000 km. Pornind de la fluxurile comerciale deja existente în Asia Centrală, acestea contribuie la o mai bună interconectare a statelor din regiune și la facilitarea mobilității bunurilor și a persoanelor:

 • Coridorul 1: Europa – Asia de Est: Kazahstan, Kârgâzstan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur din China
 • Coridorul 2: Mediterana – Asia de Est: Afganistan, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur din China
 • Coridorul 3: Federația Rusă – Orientul Mijlociu și Asia de Sud: Afganistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan
 • Coridorul 4: Federația Rusă – Asia de Est: Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, Mongolia și Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur din China
 • Coridorul 5: Asia de Est – Orientul Mijlociu și Asia de Sud: Afganistan, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan și Regiunea Autonomă Xinjiang Uygur din China
 • Coridorul 6: Europa – Orientul Mijlociu și Asia de Sud: Afganistan, Kazahstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan

 

Cele șase coridoare CAREC

carec

Sursa: http://www.carecprogram.org

Până acum au fost investite peste 24 miliarde USD în mai mult de 100 de proiecte de transport de-a lungul celor șase coridoare, astfel:

 

Coridor Număr proiecte Investiții totale

(miliarde USD)

1 23 6,9
2 36 6,8
3 30 2,6
4 7 0,6
5 24 2,8
6 25 5,3

Sursa: http://www.carecprogram.org și calculele autorilor

 

Proiectele CAREC dezvoltate în perioada 2011-2020 au fost guvernate de cadrul CAREC 2020, centrat în jurul ideii de dezvoltare prin cooperare, care încurajează extinderea comerțului și creșterea competitivității ca surse ale prosperității și progresului economic. Cu ocazia celei de-a 16-a Conferințe Ministeriale CAREC organizată în octombrie 2017 la Dușambe, capitala Tadjikistanului, a fost adoptată viziunea CAREC 2030: Conectarea Regiunii pentru Dezvoltare Comună și Sustenabilă, ca urmare a unui proces de consultări care s-a desfășurat de-a lungul primei jumătăți a anului 2017. Banca Asiatică de Dezvoltare a alocat deja, în decembrie 2017, 5 miliarde USD pentru finanțarea statelor din regiune în cadrul CAREC 2030.

CAREC 2030 reprezintă un punct de reper al Programului CAREC pentru următorii 13 ani, construit în jurul următoarelor principii:

 • Alinierea cu obiectivele strategiilor naționale ale statelor din regiune și cu cele ale Conferinței Părților (COP21);
 • Extinderea selectivă a priorităților operaționale;
 • Aprofundarea dialogului politic între state bazat pe capacitatea CAREC de a acționa drept mediator;
 • Integrarea rolului sectorului privat și a societății civile;
 • Construirea unei platforme CAREC deschise și incluzive.

CAREC 2030 se concentrează pe cinci arii operaționale:

 • Stabilitate economică și financiară – prin coordonarea politicilor macroeconomice între statele din regiune și schimbul de informații în domeniul bancar și al pieței de capital;
 • Comerț, turism și dezvoltarea de coridoare economice – prin susținerea statelor din regiune în ceea ce privește aderarea la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) sau îndeplinirea obligațiilor de membru al OMC pentru cele care fac deja parte din această organizație, dar și prin simplificare și armonizare în planul procedurilor vamale, dezvoltarea de centre logistice, promovarea comerțului electronic, valorificarea potențialului turistic al regiunii prin investiții în activități de promovare, relaxarea regimului de vize și colaborarea pentru dezvoltarea de produse turistice comune, investiții în infrastructura de transport, energetică și IT&C, alături de promovarea unor politici publice care să atragă investițiile private;
 • Infrastructură și conectivitate – printr-o mai bună integrare și interconectare a piețelor energetice și a infrastructurii de transport (în special transport feroviar), creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea de coridoare regionale de transport;
 • Agricultură și apă – prin susținerea alinierii măsurilor în domeniul sanitar la standardele internaționale, îmbunătățirea administrării resurselor de apă, în special a celor folosite pentru irigații în agricultură, dar și prevenirea transmiterii transfrontaliere a bolilor ce afectează animalele;
 • Dezvoltarea capitalului uman – prin introducerea de programe educaționale comune, facilitarea schimburilor în domeniul educațional și de cercetare, recunoașterea reciprocă a calificărilor și diplomelor, dezvoltarea unui sistem regional de informații privind piața muncii, dar și prevenirea transmiterii transfrontaliere a bolilor umane.

Rezultatele așteptate în urma implementării CAREC 2030 au fost până în prezent definite doar la nivel general, neexistând deocamdată un set de indicatori specifici pe care acest cadru își propune să îi îndeplinească. Grupurile de lucru și comisiile din cadrul CAREC vor defini în viitor un astfel de set de indicatori la nivelul fiecărei arii și al fiecărui sector, progresul privind atingerea obiectivelor propuse urmând să fie evaluat o dată la trei ani.

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: