The CAREC Programme: Corridor 6

Alexandra Colcer Corridor 6 connects Europe and the Middle East with South Asia (Afghanistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). It unfolds from North to South, linking the Russian Federation with Iranian and Pakistani ports. Corridor 6a includes both road and rail routes, and links the northwest coast of the Caspian Sea to the GwadarContinue reading “The CAREC Programme: Corridor 6”

Programul CAREC: Coridorul 6

Alexandra Colcer Coridorul 6 conectează Europa și Orientul Mijlociu de Asia de Sud (Afganistan, Kazahstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan). Se desfășoară de la nord la sud, unind Federația Rusă cu porturile  din Iran și Pakistan. Coridorul 6a include atât căi rutiere, cât și ferate, și leagă țărmul nord-vestic al Mării Caspice de portul GwadarContinue reading “Programul CAREC: Coridorul 6”