THE ROLE OF SCIENTIFIC COOPERATION FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Andrei Alexandru Babadac International scientific cooperation is a fundamental element in achieving development objectives which are too far fetched for the reach of a single country. As a member of the European Union, Romania is actively engaged in promoting research, particularly in the development of the ELI-NP project, at similar levels with Czechia and Hungary.Continue reading “THE ROLE OF SCIENTIFIC COOPERATION FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT”

COOPERAREA ȘTIINȚIFICĂ – Pilon al dezvoltării

Andrei Alexandru Babadac Cooperarea științifică la nivel internațional este un element fundamental în abordarea unor obiective globale pe care statele nu le pot atinge pe cont propriu. Ca membru al Uniunii, România este angajată în eforturile de promovare a cercetării, participând la dezvoltarea proiectului ELI-NP la același nivel cu Cehia și Ungaria. Introducere Cercetarea esteContinue reading “COOPERAREA ȘTIINȚIFICĂ – Pilon al dezvoltării”

KAZAHSTAN ÎN ERA DIGITALIZĂRII

Cristian Istrate Kazahstanul este unul dintre fostele state sovietice aflate în căutarea propriei identități în era post-URSS și conturarea unui drum către o dezvoltare accelerată. O astfel de  oportunitate esențială vine din partea Chinei și a proiectului său – Noul Drum al Mătăsii. Scopul acestei inițiative este consolidarea și îmbunătățirea conectivităților comerciale dintre China și alteContinue reading “KAZAHSTAN ÎN ERA DIGITALIZĂRII”

KAZAKHSTAN IN THE ERA OF DIGITALIZATION

Cristian Istrate Kazakhstan is one of the former Soviet states in search of their own identity after 1991 and a rediscovery of a road leading to an accelerated development. A crucial opportunity for this country comes from China and its The New Silk Road project. The aim of this initiative is to strengthen and improve theContinue reading “KAZAKHSTAN IN THE ERA OF DIGITALIZATION”

Ethnic Nationalism: a barrier for Central Asian cooperation

Bianca Cristina Pârvu The Central Asian region, which includes Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, incorporates in its structure a large number of different ethnic groups scattered throughout the territory. Due to the area’s long history of tribalism, changing geopolitical influences, border demarcation woes and competition among local groups, Central Asia’s development was consistently slowedContinue reading “Ethnic Nationalism: a barrier for Central Asian cooperation”

Naționalismul etnic – o barieră pentru cooperare în Asia Centrală

Bianca Cristina Pârvu Asia Centrală, cuprinzând republicile Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kârgâzstan și Tadjikistan, se bucură de prezența unor numeroase grupuri etnice diferite răspândite asimetric pe teritoriul său. Ca urmare a istoriei îndelungate caracterizate de tribalism, schimbări ale alianțelor geopolitice, probleme privind trasarea frontierelor și competiția între grupurile locale, dezvoltarea Asiei Centrale a încetinit în modContinue reading “Naționalismul etnic – o barieră pentru cooperare în Asia Centrală”