Perspective regionale: Organizația Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

Alexandra Colcer

Încă din cele mai vechi timpuri Marea Neagră a constituit un punct nevralgic în geopolitica regională datorită poziționării sale strategice între Europa și Asia. Mai mult, bazinul legat de Marea Azov prin strâmtoarea Kerci, de Marea Marmara prin Bosfor, de Marea Egee și, prin urmare, Marea Mediterană, prin strâmtoarea Dardanele.

În 1992, statele riverane acestei mări –  România, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Federația Rusă, Georgia, împreună cu alte state din vecinătatea Mării Negre interesate de creșterea cooperării regionale, au pus bazele unei noi inițiative multilaterale cunoscută ca “Organizația Cooperării Economice a Mării Negre ” (OCEMN).

Mai mult, OCEMN este cea mai veche și reprezentativă organizație regională interguvernamentală economică din regiunea extinsă a Mării Negre, întrucât statele membre se întind pe două continente, pe o suprafață de aproximativ 20 de milioane de kilometri pătrați, incluzând o populație de 330 de milioane de locuitori.

Domeniile de cooperare includ:

– transportul și comunicațiile, inclusiv infrastructura acestora;

– informatică;

– schimbul de informații economice și comerciale, inclusiv statistici;

– standardizarea și certificarea produselor;

– energie;

– extracția și prelucrarea materiilor prime minerale;

– turism;

– agricultura și industria agroindustrială;

– protecția veterinară și sanitară;

– sănătate și industrie farmaceutică;

– știință și tehnologie.

Istoric

La mijlocul anilor 1980, țările din vecinătatea Mării Negre – Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia, Ucraina– la inițiativa Turciei au decis să înceapă un dialog regulat care avea să constituie piatra de temelie a  lansării Cooperării Economice la Marea Neagră  în 1992, la Istanbul. În cadrul întâlnirii din 1995 de la București, miniștrii de externe au adoptat un “Plan de acțiune” care a condus la consolidarea mecanismelor de cooperare. În plus, în anul 2004, Serbia s-a alăturat organizației.

OCEMN a luat naștere, odată cu semnarea celor două declarații, ca un model unic și promițător de inițiativă politică și economică multilaterală. În vederea promovării interacțiunii și armoniei între membrii săi, precum și pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, încurajarea relațiilor de prietenie și a relațiilor de bună vecinătate în regiunea Mării Negre, OCEMN are acum rolul de forum de cooperare într-o gamă largă de domenii pentru cele 12 state membre.

Structura și procedurile de luare a deciziilor

Consiliul Miniștrilor Afacerilor Externe este organul decizional central al OCEMN. Se întâlnește la fiecare șase luni pentru a defini fiecare aspect legat de funcționarea organizației. Poate acorda statutul de observator (la cererea statelor sau organizațiilor internaționale) sau partener de dialog sectorial ai OCEMN (la cererea unor state, organizații și instituții internaționale).

Adunarea Parlamentară (PABSEC) înființată în 1993 pe modelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, include un comitet permanent, un Birou, trei comisii specializate (acoperind domeniile economic, comercial, tehnologic, de mediu, afacerilor politice și juridice; sociale și culturale) și un secretariat internațional.

Secretariatul Internațional Permanent are sediul la Istanbul și este condus de un secretar general. Scopul său este de a oferi sprijin administrativ structurilor de decizie ale organizației.

Consiliul de afaceri este alcătuit din experți și reprezentanți ai Camerelor de Comerț din statele membre și promovează cooperarea între sectorul public și cel privat.

Banca de Comerț și Dezvoltare (BSTDB) administrează fondurile pentru proiectele de cooperare regională. Finanțează, de asemenea, proiecte prin sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI) și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Președinția interimară (PIE) este asigurată de statele membre în ordine alfabetică pentru o perioadă de șase luni.

Partenerii OCEMN includ: țări și instituții cu statut de observator (Austria, Egipt, Israel, Italia, Polonia, SUA, Slovacia, Tunisia, Franța, Germania, Comisia pentru Marea Neagră, Comisia Europeană, Clubul Internațional pentru Marea Neagră), țări și organizații non-guvernamentale care sunt parteneri pentru dialog sectorial (inclusiv Ungaria, Iran, Slovenia, Japonia, Comisia Dunării, Conferința regiunilor maritime periferice din Europa, Uniunea Asociațiilor de Transport Rutier din Regiunea OCEMN, Rețeaua de Universități a Mării Negre etc.), precum și organizații internaționale (ONU, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului etc.).

Planuri de acțiune

 OCEMN cuprinde 20 de domenii de cooperare, fiecare cu obiective și planuri de acțiune aferente, printre care:

 • agricultura și agroindustria – cooperarea are ca obiectiv îmbunătățirea productivității rurale și sporirea competitivității internaționale, îmbunătățirea disponibilității serviciilor financiare și a creditelor pentru fermieri, consolidarea dialogului privind metode de bio-tehnologie.
 • sectorul bancar și finanțele s-a axat pe consolidarea cooperării între autoritățile de supraveghere ale sistemelor financiare ale statelor membre.
 • combaterea criminalității – vizează combaterea terorismului, a traficului de persoane în regiunea Mării Negre
 • cultura – cooperarea include crearea unei Platforme culturale a OCEMN, organizarea unui Festival de Film al OCEMN și participarea la festivaluri de film, producția de specialități TV (60 min.) în colaborarea între posturile naționale de televiziune.
 • domeniul vamal – include activități precum automatizarea sistemelor de tranzit și schimbul de experiență privind proiectele pilot eTIR, activități de consolidare a capacităților administrațiilor vamale.
 • asistența de urgență – se axează pe dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor moderne pentru a preîntâmpinarea dezastrelor prin intermediul monitorizării spațiului, elaborarea hărților cu risc seismic etc.
 • educația – centrată pe încurajarea mobilității personalului academic și a studenților în statele membre OCEMN, promovarea cercetării științifice pentru dezvoltarea durabilă, sprijinirea parteneriatului public-privat în domeniul educației.
 • energia – cooperarea include schimbul de informații privind legislația din sectorul energetic și programele naționale, precum și dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii energetice în regiunea Mării Negre.
 • protecția mediului – include adoptarea Strategiei de adaptare a OCEMN pentru schimbările climatice și elaborarea acțiunilor comune de implementare a acesteia.
 • sănătate și industrie farmaceutică – are ca direcție principală elaborarea rețelei de supraveghere epidemiologică la care se adaugă promovarea procedurilor interne de semnare a Acordului de cooperare în domeniul protecției sanitare a teritoriilor statelor membre a Organizației, explorând posibilele măsuri pentru promovarea cooperării dintre OCEMN și UE.
 • reînnoirea instituțională și buna guvernare – urmează trei direcții principale: Consolidarea Grupului de lucru ca platformă de discuții, consolidarea Grupului de lucru pentru sprijinirea cooperării multilaterale, consolidarea Grupului de lucru ca un canal comun de schimb de informații.
 • știința și tehnologia are ca priorități-cheie consolidarea infrastructurii de cercetare și inovarea ca domenii de acțiune, elaborarea unui registru al structurilor naționale de inovare, identificarea modalităților inovatoare de combinare a alocărilor publice și private, inclusiv prin parteneriate public-privat, facilitarea accesului la alte resurse financiare disponibile și facilitarea cooperării în domeniu în rândul statelor membre ale OCEMN.
 • IMM-urile – cooperarea are câteva obiective specifice: sprijinirea dezvoltării regionale și a creșterii durabile, contribuția la crearea de locuri de muncă, generarea veniturilor, sprijinirea comercializării în domeniul cercetării și al informațiilor, construirea unui mediu comun de cunoaștere și activitate antreprenorială, sporind colaborarea transfrontalieră.
 • Turismul- vizează promovarea regiunii OCEMN ca fiind una dintre cele mai importante destinații turistice din lume, adoptarea unor strategii de creștere ecologică care să permită expansiunea economică, menținând în același timp elementele naturale și culturale de patrimoniu, crearea unei rețele între profesioniștii în domeniul turismului, agențiile de voiaj și asociațiile statelor membre dar și promovarea industriilor culturale și creative.
 • comerțul și dezvoltarea economică – susține comerțul și investițiile intraregionale
 • transportul – se axează pe integrarea rețelelor naționale de transport în cele regionale dar și în rețeaua transeuropeană facilitând legăturile de transport euro-asiatice.

Exemple de proiecte:

 • piață electronică pentru susținerea unor limbi europene studiate mai puțin (2007)
 • Potențialul pieței pentru producerea de hidrogen din sulfura de hidrogen în Marea Neagră 2008
 • Cadrul operațional al unui Institut Telematic avansat pentru promovarea serviciilor de dezvoltare durabilă în ICZM (Managementul Zonei Integrate de Coastă)
 • Exploatarea experimentală a unei rețele integrate și a unui mediu cloud în țările OCEMN pe baza g-Eclipse (proiect în desfășurare)
 • Identificarea obstacolelor în calea comerțului pe care întreprinderile mici și mijlocii din țările membre OCEMN le întâmpină în comerțul intra-OCEMN, precum și propuneri de recomandări politice pentru eliminarea acestor bariere
 • Dezvoltarea software-ului de învățare profesională la distanță pentru industria internațională de transport rutier (2004).

 

Concluzii:

Regiunea are o importanță strategică recunoscută, dată de resursele naturale foarte bogate, în special de petrol și gaze, și de o piață potențială importantă.

OCEMN a dovedit prin proiectele implementate că este un cadru util pentru dialog și consolidarea încrederii reciproce între statele membre, deschizând astfel calea pentru un angajament viabil în proiecte mai ambițioase.

Published by Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan

The Chamber of Commerce and Industry Romania-Turkmenistan (CCIRom-Tkm) is a non-governmental organization of public utility, autonomous and apolitical, founded in 2009 to promote the economic cooperation between Romania, Turkmenistan and other countries in the Central Asian region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: