Analiza mediului de afaceri şi consultanţă de business

456547

Serviciile noastre pentru analiza mediului de afaceri şi consultanţă de business cuprind:

  • Identificare, informare şi documentare comercială pentru noi oportunităţi de afaceri atât în România, cât şi în străinătate
  • Analiza climatului investiţional pe trei nivele- strategic, tactic, operaţional
  • Analiză de risc multifactorial – pe palier politic, economic şi de securitate pentru statele/regiunile vizate de client
  • Studii şi rapoarte informative pe probleme de securitate, geopolitică, economie, infrastructură sau energie
  • Managementul riscului reputaţional
  • Due diligence și investigații pentru identificarea și tratarea unor posibile obstacole sau riscuri, ce pot apărea pe drumul către realizarea unui nou parteneriat sau a unei noi investiții
  • Creşterea competitivităţii companiei prin strategii de maximizare a elementelor generatoare de valoare adăugată şi diminuarea vulnerabilităţilor
  • Consultanţă strategii pentru dezvoltarea afacerii şi atragerea unor noi investiţii

Centrul pentru Analiză Strategică și Competitivă al CCIRom-Tkm facilitează prin serviciile oferite, dezvoltarea economică, colaborarea comercială şi industrială a partenerilor săi, precum şi identificarea unor noi oportunităţi pentru investiţii atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Specialiştii noştri elaborează la cerere studii şi analize complexe despre climatul investiţional al unui stat pentru a sprijini procesul decizional de extindere al activităţilor în alte țări și pentru a identifica cele mai bune abordări și oportunităţi de afaceri, alături de cele mai eficiente strategii de evaluare și evitare a riscului politic, economic sau de securitate din sectorul de activitate vizat.

În acelaşi timp, oferim management reputațional alături de recomandări și propuneri pentru creşterea nivelului de încredere socială în activitatea clientului.

<span>%d</span> bloggers like this: