Central Asia Analytics

Central Asia

Cooperation development in Central Asia: settling border disputes

The border disputes born after the fall of the USSR represent one of the main obstacles to the cooperation between Central Asian states towards a sustainable regional development on the long-term.  Moreover, in the heart of the majority of the newly formed conflicts regarding border demarcation was often found Uzbekistan. This came as a natural… Continue reading Cooperation development in Central Asia: settling border disputes

Asia Centrală

Creşterea cooperării în Asia Centrală: soluţionarea conflictelor de grăniţuire

Conflictele de frontieră apărute după destrămarea URSS reprezintă unul dintre principalele obstacole care îngreunează cooperarea dintre statele din Asia Centrală pentru o dezvoltare regională sustenabilă pe termen lung. Mai mult, în centrul majorităţii disputelor privind delimitarea teritorială s-a aflat adesea Uzbekistan, ca o consecinţă a poziţiei geografice centrale, a dimensiunii semnificative a acestui stat şi… Continue reading Creşterea cooperării în Asia Centrală: soluţionarea conflictelor de grăniţuire

Central Asia

Turkmenistan’s Space Odyssey continues

Turkmenistan recently announced large investments into its national space program. The government planned the development of a new land remote sensing satellite, the expansion of the ground infrastructure of its space industry, and the enhancement of training programs for its specialists. The new satellite aims to accelerate the development of many sectors of the economy… Continue reading Turkmenistan’s Space Odyssey continues

Asia Centrală

Odiseea spațială a Turkmenistanului continuă

Turkmenistanul a anunțat recent investiții mari în programul său spațial național. Este planificată dezvoltarea unui nou satelit pentru teledetecție, a infrastructurii terestre necesare industriei spațiale și a programelor de pregătire a specialiștilor. Noul satelit are drept scop accelerarea dezvoltării a multor sectoare ale economiei cât și colectarea de date din vastele întinderi turkmene. Printre alte… Continue reading Odiseea spațială a Turkmenistanului continuă

Central Asia, Global View

A brief presentation of the Quadrilateral Cooperation And Coordination Mechanism

Claudiu-Andrei Racoviţă On the 3rd of august 2016, a new important alliance was formed in Asia – the Quadrilateral Cooperation And Coordination Mechanism – between China, Pakistan, Afghanistan and Tajikistan in order to combat terrorism.  The inauguration meeting took place in Urumqi, the capital of the autonomous Chinese region Xinjiang, an event which brought together… Continue reading A brief presentation of the Quadrilateral Cooperation And Coordination Mechanism

Asia Centrală, Perspectivă Globală

Mecanismul Cvadrilateral de Cooperare și Coordonare: o introducere

Claudiu-Andrei Racoviţă La data de 3 august 2016 o nouă alianță importană luat naștere în Asia -  Mecanismul Cvadrilateral  de Cooperare și Coordonare (MCCC) - între China, Pakistan, Afganistan și Tajikistan pentru combaterea terorismului. Întâlnirea de inaugurare a avut loc în Urumqi, capitala regiunii chineze autonome Xinjiang, la care au luat parte reprezentanți de rang… Continue reading Mecanismul Cvadrilateral de Cooperare și Coordonare: o introducere

Central Asia, Global View

CASA-1000: perspectives

Project description The Central Asia-South Asia power project, commonly known by the acronym CASA-1000, is a $1.16 billion project currently under construction that will allow for the export of surplus hydroelectricity from Tajikistan and Kyrgyzstan to Pakistan and Afghanistan. The CASA-1000 project will include: 500kV AC line from Datka (in the Kyrgyz Republic) to Sugd-500… Continue reading CASA-1000: perspectives