Descriere detaliată

 • Analiza mediului de afaceri şi consultanţă de business
 • Asistenţă şi consiliere pentru călătorii

30185237_1912055132419989_1893631730_n

Serviciile pentru analiza mediului de afaceri şi consultanţă de business cuprind:

 • Identificare, informare şi documentare comercială pentru noi oportunităţi de afaceri atât în România, cât şi în străinătate
 • Analiza climatului investiţional pe trei nivele- strategic, tactic, operaţional
 • Analiză de risc multifactorial – pe palier politic, economic şi de securitate pentru statele/regiunile vizate de client
 • Studii şi rapoarte informative pe probleme de securitate, geopolitică, economie, infrastructură sau energie
 • Managementul riscului reputaţional
 • Due diligence și investigații pentru identificarea și tratarea unor posibile obstacole sau riscuri, ce pot apărea pe drumul către realizarea unui nou parteneriat sau a unei noi investiții
 • Creşterea competitivităţii companiei prin strategii de maximizare a elementelor generatoare de valoare adăugată şi diminuarea vulnerabilităţilor
 • Consultanţă strategii pentru dezvoltarea afacerii şi atragerea unor noi investiţii

Centrul pentru Analiză Strategică și Competitivă al CCIRom-Tkm facilitează prin serviciile oferite, dezvoltarea economică, colaborarea comercială şi industrială a partenerilor săi, precum şi identificarea unor noi oportunităţi pentru investiţii atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Deoarece analiștii noștri cunosc diferenţele specifice activităților ce se desfașoară în instituțiile din sfera publică și cea privată, oferim produse individualizate, special concepute pentru a putea răspunde nevoilor fiecărui beneficiar în parte.

Mai mult, utilizăm instrumente și metode avansate de analiză pluridisciplinară pentru a putea identifica şi trata potenţialele vulnerabilități apărute în strategiile sau operațiunile beneficiarilor cu  scopul de a oferi acestora know-how-ul necesar proceselor operaționale care conduc către îndeplinirea cu succes a obiectivelor din activitatea pe care o desfășoară.

Specialiştii noştri elaborează la cerere studii şi analize complexe despre climatul investiţional al unui stat pentru a sprijini procesul decizional de extindere al activităţilor în alte țări și pentru a identifica cele mai bune abordări și oportunităţi de afaceri, alături de cele mai eficiente strategii de evaluare și evitare a riscului politic, economic sau de securitate din sectorul de activitate vizat.

În prezent, cunoaşterea este condiționată de sistematizarea unui set de procese individuale sau organizaționale de colectare, procesare și analiză a informațiilor, iar principala provocare constă în capacitatea de selecție a acelor date și informații relevante pentru beneficiari, dintr-o mulțime de surse pe care le avem la dispoziție.

Din acest motiv, organizația noastră acordă atenție deosebită proceselor de selectare şi verificare a surselor și informațiilor, pentru a asigura calitatea şi acurateţea produselor pe care le oferim.

În plus, produsele pe care le oferim beneficiarilor, sunt realizate exclusiv pe bază de evidenţe raportate la un set de criterii special conceput pentru evaluarea surselor și informațiilor, cu scopul de a evita erorile de judecată cauzate de elemente specifice războiului informațional precum fake news, distorsionări de fapte, dezinformări, speculaţii, zvon sau propagandă, menite să altereze percepţiile asupra realităţii.

De altfel, odată cu evoluţia tehnologică şi creşterea interconectivităţii, cheia dezvoltării sustenabile pe termen lung pentru actorii publici sau privaţi constă în adaptarea rapidă la schimbările sociale succesive.

O organizaţie va rămâne competitivă, independent de reconfigurările de mediu, prin alegerea strategiei corecte şi menţinerea unei bune reputaţii în sfera sa de activitate.

Cunoscând aceste elemente, venim în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor cu pachete de care oferă servicii de consultanţă, analiză, predicții și estimări anticipative menite special să asigure dezvoltarea şi creşterea competitivităţii organizaţiei.

În acelaşi timp, oferim management reputațional alături de recomandări și propuneri pentru creşterea nivelului de încredere socială în activitatea clientului.

Metodele utilizate folosesc instrumente inovative pentru a facilita procesul decizional  şi accesul către pieţe noi în condiţii de siguranţă.

Echipa Centrului pentru Analiză Strategică şi Competitivă a CCIRom-Tkm include specialişti formaţi atât în mediul academic, cât şi cel de afaceri, alături de foşti funcționari în agențiile de aplicare a legii, care au activat în structuri de cercetare și analiză de informații, iar acum lucrează împreună pentru a oferi servicii de calitate, special modelate pentru nevoile fiecărui beneficiar.

30184757_1912061565752679_2000336373_n

Serviciile de asistență și consultanță pentru călătorii cuprind :

 • Elaborare profil călătorie/eveniment şi măsuri pentru diminuarea riscurilor specifice
 • Alerte în timp-real pentru orice tip de ameninţare relevantă pentru beneficiar
 • Planificarea călătoriei, informare și însoțire personal pentru delegații în interiorul sau exteriorul teritoriului național
 • Servicii de protecţie și protocol Low-Profile pentru persoane publice sau private
 • Evaluări operative de securitate pentru locaţii, infrastructuri şi obiective strategice specifice
 • Training specializat protocol şi etichetă specifice ţării şi scopului vizitei

CCIRom-Tkm oferă beneficiarilor suport informativ și operativ pentru fiecare etapă a pregătirii unor deplasări în scop de afaceri sau personal, pe termen scurt, mediu sau lung.

Rapoartele acestui serviciu îi ajută pe beneficiari să înțeleagă amenințările, sensibilitățile culturale, vaccinările și alte precauții necesare pentru o călătorie sigură și lipsită de evenimente nedorite.

Monitorizăm 24/7 evenimente pe tot mapamondul, pentru de a identifica amenințări variate precum instabilitate politică și socială, fluctuații economice sau financiare, terorism, probleme de mediu sau de altă natură, apoi le comunicăm în rapoarte specifice, într-un format individualizat și comprehensiv, cu scopul de a oferi sprijin informativ și ajutor corespunzător la potențialele provocări pe care beneficiarii le pot întâmpina pe parcursul deplasarilor.

De asemenea, beneficiarii pot solicita alerte de călătorie relevante pentru activitatea lor, care vor fi livrate în timp util pe telefonul mobil sau pe e-mail și cuprind observații analitice despre riscurile la care se expun în relație cu destinația unde îşi vor desfăşura activitatea.

În plus, suportul oferit include rapoarte informative pentru probleme specifice la solicitarea beneficiarului, predicții și estimări anticipative, soluții de răspuns rapid la potenţiale provocări locale și recomandări pentru combaterea amenințărilor sensibile în timp și spațiu.

Echipa CCIRom-Tkm utilizează colaboratori locali pentru a oferi cele mai bune recomandări de cazare, rute, opțiuni de călătorie și informări asupra situaţiei din țara de destinaţie, care au rolul de a alerta și pregăti beneficiarii pentru orice eveniment.

Pachetele de servicii pentru călătoriile de afaceri includ planificarea deplasării, însoțirea delegațiilor în diferite regiuni de pe glob și întoarcerea în siguranță la punctul inițial de plecare.

În funcţie de necesităţile beneficiarului, punem la dispoziţia acestuia sesiuni educative pentru familiarizarea personalului cu obiceiurile şi protocolul local, iar dacă evaluarea de risc indică necesitatea unor servicii de close protection, supraveghere sau contra-supraveghere, acestea se pot oferi.

Echipa operativă este compusă din foști membri în unități antiteroriste sau forțe militare speciale din România, Regatul Unit al Marii Britanii, Franța, Polonia, Ucraina, China și Africa de Sud, care lucrează împreună pentru a-și îndeplini cu succes misiunile.

Agenții operativi participă periodic la cursuri de perfecționare tactică alături de unități guvernamentale de elită în cadrul European Security Academy din Polonia și sunt acreditați de Security Industry Authority(SIA) în Regatul Unit, ca ofițeri Close Protection.

În același timp, agenții noștri sunt absolvenți de studii superioare în instituții militare sau civile de elită și sunt pregătiți constant în colectarea și analiza de informații.

Aceștia folosesc toate resursele de care dispun pentru a îndeplini cu succes misiunile care le sunt încredințate.

De asemenea, specialiștii CCIRom-Tkm pot asista  organizațiile publice sau private în elaborarea unui set de reguli, norme și măsuri de securitate care sprijină planificarea procedurilor de protecție a activelor tangibile sau intangibile din cadrul acestora.

Alături de partenerii noștri, putem facilita training de personal pentru beneficiari în scopul de a-i ajuta pe aceștia să dezvolte un set de aptitudini specifice, imperativ necesare pentru securizarea operațiilor pe care le desfășoară și pentru a înțelege provocările cu care se confruntă în secolul globalizării, caracterizat de multipolaritate și abundența de informații din surse deschise.

<span>%d</span> bloggers like this: