The Shanghai Cooperation Organization and China-Central Asia military cooperation

The Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan officially became members of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) at the SCO summit that took place on 8-9 June 2017 in Astana. According to the heads of state present at the meeting, full membership of the two countries will facilitate the development of the OrganizationContinue reading “The Shanghai Cooperation Organization and China-Central Asia military cooperation”

Organizația de Cooperare de la Shanghai și cooperarea militară China-Asia Centrală

Republica India și Republica Islamică Pakistan au devenit oficial membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) în cadrul summit-ului OCS desfășurat pe 8-9 iunie 2017 la Astana. Conform șefilor de stat prezenți la reuniune, acordarea statutului de membru deplin celor două țări va facilita dezvoltarea Organizației și extinderea potențialului său. La întâlnire auContinue reading “Organizația de Cooperare de la Shanghai și cooperarea militară China-Asia Centrală”

Tensions have unexpectedly de-escalated at the border between India and China

The confrontation between India and China in the Doklam border region ended after the countries decided to withdraw the troops from the area. They have reached an agreement on 28th of August 2017 as a result of weeks of sustained diplomacy. The tensions started on 16th of June 2017, when the Chinese army started theContinue reading “Tensions have unexpectedly de-escalated at the border between India and China”

Tensiunile s-au redus neașteptat la granița dintre India și China

Confruntarea dintre India și China în regiunea de graniță Doklam s-a încheiat după ce ambele țări au decis să retragă trupele din zonă și au încheiat un acord în data de 28 august 2017 în urma unor săptămâni de diplomație activă. Tensiunile au apărut pe data de 16 iunie 2017, când armata chineză a începutContinue reading “Tensiunile s-au redus neașteptat la granița dintre India și China”

IMF’s Annual Economic Report on China

According to article IV of the International Monetary Fund Agreement, the Fund organizes each year consultations with its member states. These consultations are concluded with a final report which includes present economic and financial information for that state. On the 15th of August 2017, the Executive Committee of IMF announced the finalization of China consultations,Continue reading “IMF’s Annual Economic Report on China”

Raportul anual al Fondului Monetar Internațional despre economia Chinei

Conform articolului IV din Acordul Fondului Monetar Internațional, forul organizează discuții cu statele membre în fiecare an, care se încheie cu un raport final ce cuprinde informațiile economice și financiare de actualitate pentru acel stat. Pe data de 15 august 2017, Comitetul Executiv al FMI a anunțat finalizarea consultărilor cu China. Conform raportului FMI, ChinaContinue reading “Raportul anual al Fondului Monetar Internațional despre economia Chinei”

The Russian Federation will supply the People’s Republic of China with gas for 30 years starting from 2019

The project developed by Russia and China involves the construction of a pipeline in order to supply natural gas from the Siberian fields to China over a period of 30 years. According to Alexey Miller, Chairman of the Management Committee at Gazprom, the details of the agreed price of the business are considered a commercial secret. However, according toContinue reading “The Russian Federation will supply the People’s Republic of China with gas for 30 years starting from 2019”

Federaţia Rusă va aproviziona Republica Populară Chineză cu gaz pentru 30 de ani începând din 2019

Proiectul dintre Rusia și China presupune construcţia unei conducte pentru furnizarea gazelor naturale din câmpurile din Siberia în China pentru o perioadă de 30 de ani. Potrivit lui Alexey Miller, președintele Comitetului de conducere al Gazprom, detaliile privind prețul convenit al afacerii sunt considerate secret comercial. Însă, conform analiștilor, prețul gazului rusesc astfel livrat este în jur deContinue reading “Federaţia Rusă va aproviziona Republica Populară Chineză cu gaz pentru 30 de ani începând din 2019”

The construction of China – Thailand railway goes forward

China has in its development strategy an initiative since 2013 called One Belt One Road (OBOR) which entails creating new economic corridors both on land and sea, uniting Asia with Africa and Europa. China wants to build infrastructure, capitalize resources and to create commercial routes between Beijing and the countries of Central Asia, Europe, AfricaContinue reading “The construction of China – Thailand railway goes forward”

Va începe construcția căii ferate China – Thailanda

Conform informațiilor oficiale, China are din 2013 în strategia sa de dezvoltare inițiativa One Belt One Road (OBOR) care presupune crearea unor noi coridoare economice, atât pe uscat cât și pe mare, care să unească Asia de Africa și Europa. China urmărește crearea infrastructurii și a rutelor comerciale dintre Beijing și țările Asiei Centrale, Europei,Continue reading “Va începe construcția căii ferate China – Thailanda”