De ce este necesară stabilirea unei legături între România, Turkmenistan și Țările din Asia Centrală ? (prerogative extrase din strategiile naționale)

de Mihail PᾸDURARU şi Claudiu Andrei RACOVIŢᾸ   România trebuie să depună eforturi pentru a-și spori competitivitatea pe piața energetică. Menținerea și consolidarea colaborării actuale cu Turkmenistan în acest sector, precum și dezvoltarea de noi relații cu statele din Asia Centrală constituie o modalitate bună de dezvoltare a tehnologiilor de exploatare și prelucrare a resurselorContinue reading “De ce este necesară stabilirea unei legături între România, Turkmenistan și Țările din Asia Centrală ? (prerogative extrase din strategiile naționale)”

Recent evolutions regarding the economic relations between Europe and Central Asia

On June 19, 2017, The Council of the European Union adopted the conclusions of the European Union Strategy for Central Asia, 10 years after the first strategy was signed. Thus, the Council of the European Union, through the official delegates of its member states, recognizes the importance of this region’s states as partners of theContinue reading “Recent evolutions regarding the economic relations between Europe and Central Asia”

Evoluții recente ale relațiilor economice dintre Europa și Asia Centrală

În data de 19 iunie 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluziile privind Strategia Uniunii Europene în Asia Centrală, după 10 ani de la semnarea primei strategii. Astfel, Consiliul Uniunii Europene, prin oficialii delegați ai statelor membre, recunoaște importanța statelor din această regiune ca parteneri ai Uniunii Europene (UE). Totodată, își reafirmă angajamentul de aContinue reading “Evoluții recente ale relațiilor economice dintre Europa și Asia Centrală”

The European Union and Uzbekistan further their bilateral cooperation

The Cooperation Council between the European Union (EU) and the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan) held its thirteen meeting the 17th of July. Since 2007 Uzbekistan and the EU held annual dialogues on Human Rights, Justice and Internal Affairs. The bilateral relations between the EU and Uzbekistan have their origins in 1991 being somehow consolidated inContinue reading “The European Union and Uzbekistan further their bilateral cooperation”

Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală

Pe 17 iulie s-a desfăşurat cea de-a treisprezecea reuniune a Consiliului de Cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Republica Uzbekistan (Uzbekistan). Începând cu anul 2007 Uzbekistan şi UE au menţinut dialoguri anuale legate de Drepturile Umane, Justiţie şi Afaceri Interne. Relaţiile bilaterale dintre UE şi Uzbekistan datează aproximativ din 1991, fiind consolidate odată cu semnareaContinue reading “Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală”