IMF expresses its support for Uzbekistan’s economic reforms

Between 17-24 July, a delegation of the International Monetary Fund (IMF) led by Mr. Albert Jaeger visited Tashkent to discuss the economic developments and the reforms plan proposed by the Uzbek authorities. The IMF stated that it was ready to support the reforms proposed by Uzbekistan’s government, offering technical support as well as an economicContinue reading “IMF expresses its support for Uzbekistan’s economic reforms”

FMI îşi exprimă suportul pentru reformele economice ale Uzbekistanului

Între 17 şi 24 iulie o misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de Dl. Albert Jaeger a vizitat Tashkentul cu obiectivul de a discuta dezvoltările economice şi planul de reforme propus de autorităţile uzbece. FMI s-a angajat să sprijine reformele propuse de executivul Uzbekistanului prin acordarea de suport tehnic, oferind de asemenea o analizăContinue reading “FMI îşi exprimă suportul pentru reformele economice ale Uzbekistanului”

The European Union and Uzbekistan further their bilateral cooperation

The Cooperation Council between the European Union (EU) and the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan) held its thirteen meeting the 17th of July. Since 2007 Uzbekistan and the EU held annual dialogues on Human Rights, Justice and Internal Affairs. The bilateral relations between the EU and Uzbekistan have their origins in 1991 being somehow consolidated inContinue reading “The European Union and Uzbekistan further their bilateral cooperation”

Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală

Pe 17 iulie s-a desfăşurat cea de-a treisprezecea reuniune a Consiliului de Cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Republica Uzbekistan (Uzbekistan). Începând cu anul 2007 Uzbekistan şi UE au menţinut dialoguri anuale legate de Drepturile Umane, Justiţie şi Afaceri Interne. Relaţiile bilaterale dintre UE şi Uzbekistan datează aproximativ din 1991, fiind consolidate odată cu semnareaContinue reading “Uniunea Europeană şi Uzbekistan avansează cooperarea bilaterală”