Vladimir Putin : elemente centrale ale discursul de la Soci (11 octombrie)

În data de 11 octombrie au avut loc la Soci, în Federația Rusă, summit-uri la nivelul Consiliului Șefilor de Stat al Comunității Statelor Independente (CSI) și Consiliului Suprem Economic Eurasiatic (CSEE). Rusia deține statutul de coordonator pentru anul 2017. La întâlnirea CSEE  au participat Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, Președintele Armeniei, Serzh Sargsyan, Președintele Belarusului,Continue reading “Vladimir Putin : elemente centrale ale discursul de la Soci (11 octombrie)”

Turkey’s possible proposal for a customs agreement with the Eurasian Economic Union

During the 85th edition of the International Izmir Fair, the Turkish economic minister Nihai Zeybekci stated that Turkey works on drafting a proposal to begin the negotiations with the Eurasian Economic Union for signing a customs agreement. According to the minister, such action does not breach the corresponding agreements with the European Union but showsContinue reading “Turkey’s possible proposal for a customs agreement with the Eurasian Economic Union”

Propunerea Turciei de începere a unui acord vamal cu Uniunea Economică Eurasiatică

În timpul celei de-a 85a ediție a Târgului Internțional Izmir, ministrul de economie al Turciei, Nihat  Zeybekci, a declarat că țara sa lucrează la o propunere de începere a negocierilor cu Uniunea Economică Eurasiatică pentru semnarea unui acord vamal. Potrivit ministrului, o astfel de acțiune nu încalcă acordurile corespondente cu Uniunea Europeană ci doar demonstreazăContinue reading “Propunerea Turciei de începere a unui acord vamal cu Uniunea Economică Eurasiatică”

Turkey as key regional player in Central Asia

The influence currently exercised by Turkey in the Central Asian republics is developed through bilateral projects focused on education and commercial relations. Central Asian states have declared their sovereignty in 1991 immediately after the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics(USSR) and Turkey was the first to recognize their new status and has initiatedContinue reading “Turkey as key regional player in Central Asia”

Turcia ca stat influent ȋn Asia Centrală

Influența pe care o exercită în prezent Turcia în cadrul republicilor din Asia Centrală se exercită prin intermediul proiectelor bilaterale axate în special pe educație și relații comerciale. Statele din Asia Centrală și-au declarat independența în 1991, imediat după colapsul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (U.R.S.S.), iar Turcia a fost primul stat care a recunoscut independențaContinue reading “Turcia ca stat influent ȋn Asia Centrală”

Crimeea – Importanța strategică și transformări post-anexare (2014-2017)

Anexarea Republicii Crimeea de către Federația Rusă, a declanșat procesul de modificare a balanței de putere în Regiunea Extinsă a Mării Negre. Transformări post-anexare  În plan strategic, în urma procesului de militarizare al Peninsulei Crimeea, început în martie 2014, Rusia a devenit capabilă să genereze riscuri majore de securitate prin implementarea de capabilități anti-acces/de interdicțieContinue reading “Crimeea – Importanța strategică și transformări post-anexare (2014-2017)”

Diplomatic meeting on the future of the nuclear agreement with Iran

During the 72nd United Nations General Assembly, held in New York on September 12- September 25, 2017, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif raised the issue of non-acceptance of the nuclear agreement by the United States of America. He discussed on the future of the nuclear agreement with US Secretary of State Rex Tillerson alongContinue reading “Diplomatic meeting on the future of the nuclear agreement with Iran”

Întâlnire diplomatica privind viitorul acordului nuclear cu Iran

În cadrul celei de-a 72-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite, ținută la New York în perioada 12-25 septembrie 2017, ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a ridicat problema neasumării acordului nuclear de către Statele Unite ale Americii.  Acesta discutat despre viitorul acordului nuclear cu secretarul de stat american, Rex Tillerson, alături de ceilalțiContinue reading “Întâlnire diplomatica privind viitorul acordului nuclear cu Iran”

The Shanghai Cooperation Organization and China-Central Asia military cooperation

The Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan officially became members of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) at the SCO summit that took place on 8-9 June 2017 in Astana. According to the heads of state present at the meeting, full membership of the two countries will facilitate the development of the OrganizationContinue reading “The Shanghai Cooperation Organization and China-Central Asia military cooperation”

Organizația de Cooperare de la Shanghai și cooperarea militară China-Asia Centrală

Republica India și Republica Islamică Pakistan au devenit oficial membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) în cadrul summit-ului OCS desfășurat pe 8-9 iunie 2017 la Astana. Conform șefilor de stat prezenți la reuniune, acordarea statutului de membru deplin celor două țări va facilita dezvoltarea Organizației și extinderea potențialului său. La întâlnire auContinue reading “Organizația de Cooperare de la Shanghai și cooperarea militară China-Asia Centrală”