Romania Assumes the Energy Charter Conference Presidency – Objectives and Responsibilities

Between the 28th-29th of November 2017, the Romanian delegation led by the Secretary of State in the Ministry of Energy, Robert Tudorache, attended the 28th Energy Charter Conference, organized by the Turkmen Ministry of Foreign Affairs and the Energy Charter Secretariat in Ashgabat, Turkmenistan. The main talking points of the 52 national delegations and 10Continue reading “Romania Assumes the Energy Charter Conference Presidency – Objectives and Responsibilities”

România preia Președinția Cartei Internaționale a Energiei ─ obiective și responsabilități

Între 28-29 Noiembrie 2017, delegația României condusă de Secretarul de Stat în Ministerul Energiei Robert Tudorache a participat la cea de-a 28-a Conferință a Cartei Energiei organizată de Ministerul Afacerilor Externe din Turkmenistan și de Secretariatul Cartei Energiei în Ashgabat, Turkmenistan. Principalele teme de discuție a celor 52 de delegații naționale și 10 organizații internaționale participanteContinue reading “România preia Președinția Cartei Internaționale a Energiei ─ obiective și responsabilități”

De ce este necesară stabilirea unei legături între România, Turkmenistan și Țările din Asia Centrală ? (prerogative extrase din strategiile naționale)

de Mihail PᾸDURARU şi Claudiu Andrei RACOVIŢᾸ   România trebuie să depună eforturi pentru a-și spori competitivitatea pe piața energetică. Menținerea și consolidarea colaborării actuale cu Turkmenistan în acest sector, precum și dezvoltarea de noi relații cu statele din Asia Centrală constituie o modalitate bună de dezvoltare a tehnologiilor de exploatare și prelucrare a resurselorContinue reading “De ce este necesară stabilirea unei legături între România, Turkmenistan și Țările din Asia Centrală ? (prerogative extrase din strategiile naționale)”

Recent evolutions regarding the economic relations between Europe and Central Asia

On June 19, 2017, The Council of the European Union adopted the conclusions of the European Union Strategy for Central Asia, 10 years after the first strategy was signed. Thus, the Council of the European Union, through the official delegates of its member states, recognizes the importance of this region’s states as partners of theContinue reading “Recent evolutions regarding the economic relations between Europe and Central Asia”

Evoluții recente ale relațiilor economice dintre Europa și Asia Centrală

În data de 19 iunie 2017, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluziile privind Strategia Uniunii Europene în Asia Centrală, după 10 ani de la semnarea primei strategii. Astfel, Consiliul Uniunii Europene, prin oficialii delegați ai statelor membre, recunoaște importanța statelor din această regiune ca parteneri ai Uniunii Europene (UE). Totodată, își reafirmă angajamentul de aContinue reading “Evoluții recente ale relațiilor economice dintre Europa și Asia Centrală”

The EAD Society hosts the „Defense and Dialogue in Eastern Europe” Forum

Iohana VOICU and Daniel DINU The Euro-Atlantic Diplomacy Society (EAD Society) hosted the “Defense and Dialogue in Eastern Europe” Forum between the 1st and the 2nd of August, 2017, in Bucharest, Romania. The forum is part of a series of events, “Defense and Dialogue in Eastern Europe” (DDEE), that took place this year between July 31st-August 5th, andContinue reading “The EAD Society hosts the „Defense and Dialogue in Eastern Europe” Forum”

EAD Society a găzduit Forumul “Defense and Dialogue in Eastern Europe”

 Iohana VOICU şi Daniel DINU În  perioada 1-2 august 2017 a avut loc Forumul “Defense and Dialogue in Eastern Europe” (“Apărare şi Dialog în Europa de Est”), organizat de Euro Atlantic Diplomacy Society în Bucureşti, România. Forumul face parte din seria de evenimente “Defense and Dialogue in Eastern Europe”(DDEE), care a avut loc în perioada 31 iulie-5Continue reading “EAD Society a găzduit Forumul “Defense and Dialogue in Eastern Europe””

Romania and Turkmenistan celebrate 25 years of diplomatic relations

On Friday, July 21st 2017, the Romanian Diplomatic Institute together with the Embassy of Turkmenistan in Bucharest, organized a roundtable attended by members of the diplomatic corps, representatives of the Romanian-Turkmen friendship group, representatives of the academic and business environment. The participants celebrated 25 years since the establishment of diplomatic relations between the two countries. TheContinue reading “Romania and Turkmenistan celebrate 25 years of diplomatic relations”

Împlinirea a 25 de ani de relații bilaterale româno-turkmene sărbătorită la București

Institutul Diplomatic Român, alături de Ambasada Turkmenistanului la București a organizat pe 21 iulie 2017 o masă rotundă cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre cele două țări, la care au participat membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai grupului parlamentar de prietenie româno-turkmen, reprezentanți ai mediului academic și deContinue reading “Împlinirea a 25 de ani de relații bilaterale româno-turkmene sărbătorită la București”

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a organizat Forumul „Saptămâna Diplomaţiei Comerciale”

Iohana Voicu Reuniunea Consilierilor Economici, organizată anual de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în cadrul forumului “Saptămâna Diplomaţiei Comerciale” din Bucureşti, a avut loc anul acesta în perioada 10-14 iulie 2017. Forumul “Saptămâna Diplomaţiei Comerciale” reuneşte anual comunitatea de afaceri, consilierii economici din rețeaua de reprezentare externă și autoritățile publice centraleContinue reading “Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a organizat Forumul „Saptămâna Diplomaţiei Comerciale””